D66 verder met SP, VVD, Groenlinks en CDA

Gisteravond heeft D66 besloten om verder te praten over de vorming van een college met de SP, VVD, Groenlinks en CDA. Die partijen worden uitgenodigd om op basis van het door D66 opgestelde bestuurs- en beleidsakkoord een college te vormen. Formateur Paul van Meenen van D66 denkt op basis van zowel de formele als de informele inbreng van die partijen dat ze een oprechte bereidheid hebben om de nieuwe manier van werken een kans te geven. “Ten aanzien van de PvdA ontbreekt dat vertrouwen,” zo laat van Meenen weten. In het nieuwe college claimt D66 twee wethouders, de andere vier partijen mogen er elk één leveren.

Volgens Van Meenen valt de PvdA buiten de boot, omdat die partij er zowel in de formele onderhandelingen als in de tussentijdse gesprekken blijk van geeft nog niet los te kunnen komen van oude patronen. “De opstelling van de onderhandelaars namens de PvdA laat zich kenschetsen als ‘constructief tegenhangen’ zo vindt van Meenen. “Deelname aan een college door de PvdA wordt door mij dan ook als een te groot risico gezien voor de noodzakelijk te vernieuwen werkwijze.”

Volgens PvdA-fractievoorzitter Gerda van den Berg heeft haar partij zich wel degelijk constructief opgesteld in de gesprekken. “We waren blij met het initiatief van D66 om tot een nieuwe bestuursstijl te komen en onderschrijven ook de noodzaak ervan.” Met de programmatische inhoud heeft het gebrek aan vertrouwen om eruit te komen volgens Van den Berg niets te maken.

Op 6 april praten de overgebleven vijf partijen verder over het beleidsakkoord. Van Meenen verwacht dat snel daarna de gesprekken over de samenstelling en de portefeuilleverdeling van het nieuwe college kunnen plaatsvinden.

Advertentie

Leiden Collegeonderhandelingen 2010


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×