Bezuinigingen in Leiden: kiezen in plaats van schaven

Enkele dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen verscheen de ambtelijke notitie Palet 2010. In deze 107 pagina’s tellende notitie heeft een ambtelijke werkgroep vier scenario’s in kaart gebracht met bezuinigingsvoorstellen. In het coalitieakkoord voor de komende vier jaar is opgenomen om als zoekrichting voor de bezuinigingen de variant ‘Centrumstad’ te hanteren. “Dit scenario gaat uit van een verzorgende overheid die gericht is op dynamiek, en van een extraverte houding van de stad,” zo staat in het stuk te lezen. ‘Centrumstad’ is het scenario waarin het minst bezuinigd zal worden. Wel wordt een flink aantal gemeentelijke taken meer kostendekkend gemaakt, en dat zal leiden tot bijvoorbeeld hogere parkeertarieven, riool- en reinigingsheffingen.

Naast de voorstellen uit die notitie denkt het nieuwe bestuur aan besparingen op bureaucratie binnen de ambtelijke organisatie, minder plannen en meer realiseren en het veel minder inhuren van ‘externen’. Beleidskeuzes gaan boven de kaasschaafmethode en de zwaksten in de samenleving worden ontzien.

Niet alle maatregelen die in de variant ‘Centrumstad’ zijn voorgesteld, zullen ook daadwerkelijk worden genomen. Zo ligt het sluiten van kinderboerderijen, dierenweiden en bezoekerscentra en het beeindigen van alle natuur- en milieueducatie niet direct voor de hand. Ook het stoppen met de financiering van de disctrictsraden, groenprojecten en het sluiten van een van de Leidse zwembaden zal niet hoog op het verlanglijstje van de politiek staan. Dat geldt ook voor het verhogen van de tarieven voor sportaccomodaties met 10% en het sluiten van enkele buurthuizen en Raad en Daadwinkels. Een extra reclamemast langs de A4 of de A44 die een ton per jaar oplevert, zal minder pijn doen.

Het nieuwe college zal de komende tijd met voorstellen moeten komen, waarover de raad zich dan kan buigen. In de nieuwe bestuurlijke afspraken ligt vast dat het college de raad daarbij meer ruimte zal geven om te kiezen. Er komen dus geen dichtgetimmerde voorstellen naar de raad, maar meerdere uitgewerkte varianten waarop de raad meer dan voorheen zal kunnen sturen.

Een besparing die in elk geval geen pijn gaat doen is het beter begroten. Vandaag werd duidelijk dat Leiden opnieuw miljoenen overhoudt op de begroting, waardoor sommige bezuinigingen achteraf niet nodig bleken te zijn.

Advertentie

Leiden Palet 2010


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×