Leidse ondernemers vrezen miljardenstrop door afblazen RGL

Het Ondernemersfonds Leiden, vijf jaar geleden opgericht om het Leidse bedrijfsleven meer armslag te geven bij de gezamenlijke belangenbehartiging, luidt de alarmbel over de plannen van de gemeente Leiden om de RijnGouweLijn te schrappen. Dat besluit heeft volgens de door het Ondernemersfonds ingestelde Commissie Stadsbreed onder voorzitterschap van oud-wethouder Aart van Bochove (CDA) enorme gevolgen voor de Leidse economie. Het wegvallen van (private) investeringen en een waardevermindering van onroerend goed lijden tot een schadepost die kan oplopen tot wel 4,7 miljard euro.

Dat staat in de startnotitie die het Ondernemersfonds aan de Provincie Zuid-Holland heeft gestuurd. Het fonds roept de provincie op Leiden niet alleen te houden aan de afspraken over de RijnGouweLijn, maar aan het hele Randstad Urgent pakket. “De Rijn Gouwe Lijn is onderdeel van een regionaal investeringsarrangement, met daarin vijf Randstad Urgent projecten: de RGL, de uitbreiding van het sciencepark, de Greenport, de RijnlandRoute en Valkenburg. Er valt te twisten over de vraag of onderdelen van dit pakket juridisch aan elkaar vast zitten en of de andere vier wel door kunnen gaan zonder de RGL. Maar inhoudelijk, onderhandelingstechnisch en qua planvoorbereiding zitten de projecten zeker aan elkaar vast,” zo schrijven de gezamelijke ondernemers.

Het nieuwe beleid van het Leidse gemeentebestuur wordt door het Ondernemersfonds met afgrijzen gevolgd. “Er bestaat het risico dat er voor een lange reeks van jaren geen grote publieke investeringen in het zuidelijk gedeelte van Holland Rijnland zullen worden gedaan. De Randstad Urgent projecten beogen stuk voor stuk om met publieke investeringen ook weer substantiële private investeringen uit te lokken. Privaat geld volgt immers publiek geld,” zo staat te lezen in een conceptnotitie.

“Een praktisch voorbeeld hebben we al gezien in het centrum van Leiden. Nadat duidelijk is geworden dat de RGL niet door de Breestraat zou gaan rijden, is de leegstand in de straat gaan oplopen. Op dit moment is die leegstand zo groot, dat twijfel op z’n plaats is of de Breestraat als winkelstraat nog wel te handhaven is. Ook het Aalmarktproject ligt zo goed als stil sinds het bekend worden van de trace wijziging.”

Het Ondernemersfonds start een lobby die moet leiden tot hernieuwde steun van de gemeente voor de bestuursovereenkomst met de provincie over de RijnGouweLijn. Ook de ontwikkeling van de Oostvlietpolder tot bedrijventerrein moet worden hervat. “Alleen zo kan Leiden een ‘publiek-privaat vertrouwenssignaal’ geven aan potentiële publieke en private investeerders in Leiden dat Leiden weer ‘in business’ is en zich zal houden aan waarden van berekenbaarheid en consistentie in het zakelijk verkeer.”

Inmiddels hebben, opmerkelijk genoeg, twee oud-wethouders van de PvdA zich tegen de lobby van het Ondernemersfonds gekeerd. Hans van Dam en Paul Bordewijk weerleggen in een gezamelijk artikel op de PvdA-site de beweringen van de ondernemers: “Volgens Van Bochove en zijn mensen zou het nu niet doorgaan van de RGL de panden in de gemeente tussen 3,2 en 4,7 miljard euro minder waard maken. Fantastisch dat ze dat zo goed kunnen berekenen. De redenering gaat er vanuit dat investeringen altijd andere investeringen uitlokken. Geeft niet waarin. Leg een hoge-snelheidslijn aan tussen Goeree en Middelharnis, en er ontstaat daar vanzelf een metropool. Men heeft niet in de gaten dat het huidige busnet veel meer mensen naar de Binnenstad brengt dan de RGL ooit zal doen.”

Volgens Bordewijk en Van Dam was het weliswaar beter geweest om de RGL al veel eerder af te blazen, maar, zo schrijven ze: “Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.”

Het betoog van het Ondersnemersfonds moet in elk geval een deel van het huidige gemeentebestuur bekend in de oren klinken. Wethouder Robert Strijk (economische zaken, financiën) was in zijn vorige functie (centrummanager) niet alleen vervent voorstander van de RijnGouweLijn, maar had toen ook volop oog voor de een aantal andere problemen die nu door de ondernemers op tafel worden gelegd. Vlak voor zijn afscheid waarschuwde hij nadrukkelijk voor het uitblijven van investeringen door het bedrijfsleven als Leiden niet er niet snel in zou slagen een aantal flinke stappen te maken op het gebied van bereikbaarheid. “De gemeente zit te slapen, heeft geen visie en er heerst een kruideniersmentaliteit,” vond hij toen in een toespraak tijdens een politiek café van de Leidse VVD.

Leiden Regio RijnGouwelijn


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×