Ondernemend Leiden rekent op 'betrouwbare overheid' in RGL-dossier

De Commissie Stadsbreed van het Ondernemersfonds Leiden hoopt dat de gemeente Leiden zijn knopen zal tellen en alsnog volmondig ja zegt tegen de aanleg van de sneltramverbinding RijnGouweLijn door het centrum. Commissievoorzitter, en oud CDA-wethouder, Aart van Bochove schrijft dat in een brief die vrijdag aan het Leidse college is gestuurd. “De Commissie Stadsbreed heeft zich met vertegenwoordigers van de bv.leiden, Centrummanagement, Bio Science Park en andere ondernemersverenigingen over het rapport gebogen en concludeert dat de Commissie Staal met haar rapport een lange, onderbouwde en dwingende aanwijzing aan Leiden geeft om terug te keren tot het normale bestuurlijke discours en af te zien van een einzelgang. Hetzij omtrent de gesloten bestuursakkoorden met de Provincie Zuid-Holland, hetzij omtrent andere partijen (regio, bedrijfsleven). Wij rekenen erop dat de Leidse politiek de sleutelaanbeveling van de commissie – wees een betrouwbare overheid en hervat onmiddellijk het bestuurlijk overleg met provincie en regio over
de RijnGouwelijn – zal overnemen.”

Van Bochove denkt dat snelheid nu echt is geboden: “We staan voor een kortstondig ‘window of opportunity’, dat snelheid in dat overleg noodzakelijk maakt. In de politieke onderhandelingen over de financiële bijdrage van het rijk zijn de RijnGouweLijn en andere projecten zoals de RijnlandRoute – steeds meer met elkaar verknoopt geraakt. In de afspraken van kamer en kabinet over de investeringen uit het MIRT is steeds de datum van 1 december 2010 als ijkmoment genoemd voor de financiering van de RijnlandRoute. Er ligt 422 miljoen op de plank. De resterende tekorten zijn inmiddels tot hanteerbare proporties teruggebracht. Voor het veiligstellen van de rijksbijdrage is het daarnaast noodzakelijk dat de regio aangeeft achter de oplossing te staan om met zowel weg- als railinfrastructuur een einde te maken aan de onderontwikkelde oost-west verbinding. Er is een volmondig ja nodig om te voorkomen dat het geld wordt wegbestemd.”

De gezamenlijke ondernemers roepen de gemeente Leiden daarom op om nu alsnog een volmondig ja uit te spreken. Alleen dan komt de regie over beide projecten weer in Leidse hand. “Mocht dat volmondig ja uitblijven, dan zullen wij de Provincie Zuid-Holland vragen zich voor 1 december uit te spreken. Het ligt dan voor de hand dat de regierol minder in Leiden en meer in Den Haag komt te liggen,” zo dreigt van Bochove die onlangs met zijn Commissie Stadsbreed naar buiten trad met een notitie waarin gesteld wordt dat het afblazen van de RGL de Sleutelstad enorme schade zal berokkenen. Genoemd werd een bedrag dat kan oplopen tot wel 4,7 miljard euro.

Advertentie

Leiden Regio RijnGouwelijn


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×