Wethouder Robert Strijk (D66) is blij met het advies van de Commissie Staal: "Het is een helder advies dat ruimte biedt om er samen met de provincie uit te komen. Ik ben blij dat we nu verder kunnen. Leiden moet van dit dossier af". (Foto: Chris de Waard).

Leiden gaat drie RGL-tracés onderzoeken

Het Leidse college neemt op hoofdlijnen de adviezen van de commissie Hoogwaardig Openbaar Vervoer Leiden (Commissie Staal) over en wil samen met de provincie Zuid-Holland gaan werken aan de komst van de RijnGouweLijn door Leiden. Daarvoor wordt een, wettelijk verplichte, MER-procedure opgestart voor drie tracés. In die MER wordt het voorkeurstracé Hooigracht/Langegracht vergeleken met de Breestraat en bestaand spoor. Gelijktijdig met het MER-onderzoek gaat Leiden verder met de voorbereidingen voor het voorkeurstracé. Dat is als inspanningsverplichting opgenomen in de bestuursovereenkomst met de provincie, waar Leiden zich nu alsnog vol aan committeert.

De kritiek barst inmiddels los. Zo vindt fractievoorzitter Pieter Kos van GroenLinks dat D66 nu uit het college moet stappen: “Nu blijven zitten is populisme ten top na dit kiezersbedrog.” GroenLinks is overigens wel blij dat Leiden nu weer meewerkt aan de komst van de RGL. Paul van Meenen van D66 komt later vanmiddag met een reactie.

Vanmorgen maakte gedeputeerde Asje van Dijk op het jaarcongres van het IPO (interprovinciaal overleg) in Zwolle al bekend dat Leiden het verzet tegen de RGL zou staken. Dat congres staat in het teken van ‘samenwerken aan regionale aconomie’. Ook Rector Magnificus Paul van der Heijden van de Leidse universiteit hield er een pleidooi voor de sneltram.

Leiden RijnGouwelijn


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×