Bewoners uit de wijk Transvaal maakten vorig jaar het alternatieve plan Parkeren in Groen dat bomen spaart en volgens hen meer parkeerplekken oplevert dan in de twee voorstellen waaruit het college de raad nu wil laten kiezen.

Stadsparkeerplan vreest Morsdode parkeergarage

Onbegrijpelijk vindt hij het. Chris Verplancke, directeur van het parkeerterrein aan de Haagweg, snapt niet dat de gemeente Leiden miljoenen wil steken in de tijdelijke uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen tegenover de Morspoort. Zeker niet nu hij afgelopen week van de wethouders Van Woensel en Strijk te horen heeft gekregen dat er daardoor geen geld meer beschikbaar is om te investeren in een uitbreiding van de Park & Ride aan de Haagweg. Verplancke: “Ik heb nooit een vergelijking willen maken tussen de Morsweg en de Haagweg, maar als die financieel nu wel door het gemeentebestuur wordt gemaakt, wordt het zichtbaar dat dit slechts een politieke keuze is. Ik ben altijd voor en-en gegaan, maar nu wordt het toch meer of-of.” Hij vreest inmiddels ook voor het duurzame mobiliteitscentrum.

Het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen bij de Morspoort ten koste van de Haagweg noemt hij een slechte keuze. “De Haagweg heeft alleen al in de afgelopen twee weken bijna zes hele dagen vol gestaan met ruim 500 auto’s tegelijkertijd. Natuurlijk zijn wij op deze momenten gaan kijken naar het Morspoortterein. Daar was de bezetting toen 40 auto’s. Maximaal.” Bij de Morspoort kan de gemeente in de nu voorliggende plannen hoogstens 300 extra parkeerplaatsen realiseren. Ten koste van veel groen en zeer tegen de zin van de wijk.

Op de Haagweg kunnen volgens Verplancke morgen al extra parkeerplekken worden gerealiseerd op eigen terrein. “Zonder dat er groen verloren gaat en ook het bestemmingsplan is al in orde. De gemeente hoeft het alleen maar te bestraten.” Kosten: 70.000 euro voor 80 extra plaatsen. Als de gemeente het achterterrein zou kopen van projectontwikkelaar La Linea, die er volgens hem best vanaf wil nu de huizenmarkt is ingestort, komen daar nog eens 500 extra plekken bij. Permanent. Veel meer voor veel minder dus. De grondaanschaf achter de Haagweg is volgens Verplancke ook goedkoper dan een tijdelijke garage neerzetten of groen weg te halen voor parkeerplaatsen die niet vol komen.

Verplancke hoopt vurig dat de gemeenteraad alsnog helemaal afziet van de Morspoortlokatie en het geld in optimalisatie van de Haagweg steekt. “Alsof wij ons met onze bereikbaarheidsaanpak en lokatie nog moeten bewijzen. De mogelijkheden zijn er. Ik weet van La linea dat zij wél graag willen verkopen, maar wat de raad hiervan vindt weet ik niet,” aldus de parkeerdirecteur. Dat is opvallend, want afgelopen donderdag antwoordde wethouder Van Woensel nog op vragen van GroenLinks-raadslid Walter van Peijpe dat La Linea helemaal niet wil verkopen en gewoon huizen op het terrein gaat bouwen. Alleen worden het geen dure ‘2-onder-1-kap’ woningen, omdat die momenteel haast niet verkocht kunnen worden.

Verplancke wordt in Leiden alom erkend als deskundige op het gebied van parkeren. Het succes van het Stadparkeerplan is ook in de regio niet onopgemerkt gebleven en zijn plan voor een duurzaam mobiliteitscentrum staat zelfs in het coalitieakkoord. Zowel in de bollenstreek als in Zoeterwoude wordt momenteel gewerkt aan vergelijkbare terreinen naar Leids voorbeeld. Dat het Leidse college hem ook als expert op parkeergebied ziet, blijkt uit het verzoek om het terrein bij de Morspoort te gaan beheren en ook daar de cityshuttle busjes in te zetten om parkeerders gratis naar het centrum te brengen. “Dan vragen ze mij dus om straks een Morsdode garage een impuls te geven.”

Vanavond buigt de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid zich over het parkeerterrein bij de Morspoort. Het college van b&w heeft twee alternatieven ontwikkeld voor het terrein. De raad mag kiezen tussen een tijdelijke parkeergarage (10 jaar, 300 plaatsen) of parkeren op het maaiveld. Dat laatste levert 230 parkeerplaatsen op en gaat ten koste van de meeste bomen op het terrein. In beide varianten is sprake van minder parkeerplaatsen dan afgesproken in het coalitieakkoord tussen D66, VVD, CDA en SP en ook minder dan in het eigen plan ‘Parkeren in het groen’ dat wijkbewoners vorig jaar maakten voor de buurt en dat uitgaat van 370 tot 460 plaatsen.

exitoase.jpg

Het deelplan Oase, achter het parkeerterrein aan de Haagweg, waar La Linea dure woningen wilde bouwen is inmiddels van de website van de ontwikkelaar gehaald. Bij La Linea was niemand bereikbaar voor commentaar.

Leiden Morspoortgarage


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×