Pieterskerk mag huisjes verkopen

De Pieterskerk mag van het Leidse college de elf zogenaamde proveniershuisjes verkopen. Leiden moet daarmee instemmen, omdat de gemeente een hypotheekrecht op de huisjes heeft. De Pieterskerk wil met de opbrengst van de verkoop het financiële gat van acht ton dichten dat is ontstaan door de restauratiewerkzaamheden. De kerk verwacht met de verkoop ongeveer een miljoen euro te ontvangen en is over de verkoop in gesprek met verschillende woningcorporaties. Eén van de voorwaarden die de kerk aan de verkoop stelt is een recht op terugkoop. Komende maand moet duidelijk worden aan welke corporatie de huisjes verkocht worden.

In november is het college door de Pieterskerk geïnformeerd over de financiële situatie en de noodzaak tot verkoop van de huisjes. Het college heeft na onderzoek van de huidige financiële situatie besloten om hier aan mee te werken. De gemeenteraad moet er nog mee instemmen. Of dat zonder slag of stoot gebeurt is nog de vraag. De VVD is alvast tegen de voorgenomen verkoop en ook andere partijen staan niet te juichen, maar het tekort op een andere manier wegwerken lijkt ook geen optie.

Naast de toestemming voor de verkoop heeft het college besloten om subsidiegelden vervroegd beschikbaar te stellen zodat de Pieterskerk aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Wethouder Jan Jaap de Haan verdedigt dat besluit: “De Pieterskerk heeft grote culturele waarde voor de stad. Als gevolg van de restauratiewerkzaamheden en de effecten van de economische crisis is de kerk de laatste jaren in zwaar weer terecht gekomen. De ambities voor de toekomst onderschrijf ik van harte.” In die toekomstplannen gaat de Pieterskerk er vanuit dat er in 2013 winst gemaakt kan worden. De inkomsten moeten komen uit de (verhoogde) huuropbrengsten van bijvoorbeeld evenementen en beurzen. Op dagen dat er geen evenementen zijn, wordt de kerk opengesteld voor bezoekers. Die kunnen via interactieve panelen de geschiedenis van de kerk opvragen. Nog deze maand gaat ook de vernieuwde website online op www.pieterskerk.com.

Leiden proveniershuisjes


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×