GroenLinks duo-raadslid Robbert van Heuven overhandigde het eerste exemplaar van de cultuurvisie van GroenLinks Leiden aan directeur Resi van der Ploeg van Scheltema. (Foto: Chris de Waard).

Cultuurvisie GroenLinks Leiden: Kwaliteit boven kwantiteit

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van GroenLinks Leiden presenteerde die partij vanmiddag haar cultuurvisie voor Leiden. Daarin pleit de partij vooral voor heldere keuzes, waarbij kwaliteit boven kwantiteit gaat. Alles is cultuur en cultuur is voor iedereen, maar er is wel verschil in kwaliteit, zo staat er te lezen. Grote publieksevenementen en festivals die vooral toeristen moeten trekken en tot meer omzet voor ondernemers leiden, moeten ook meer door het bedrijfsleven worden betaald. “De beperkte subsidiegelden kunnen dan gerichter worden ingezet voor kwaliteitskunst die is gericht op de inwoners van de stad,” licht duo-raadslid Robbert van Heuven toe.

Om die kwaliteit te bevorderen wil GroenLinks dat de subsidie wordt verdeeld over minder, maar hoogwaardigere culturele projecten. Om dat te bevorderen moeten de grote culturele instellingen veel meer gaan samenwerken met de kleinere en ook de kleintjes onderling moeten de krachten bundelen. Daarmee komt er als het aan GroenLinks ligt ook een einde aan de jaarlijkse onderlinge strijd om de subsidiegelden. Om organisaties de kans te geven om kwalitatief te groeien zouden subsidies bovendien vaker voor een (college)periode van vier jaar moeten worden verstrekt.

Om meer mensen met kwalitatief hoogwaardige cultuur kennis te laten maken, wil GroenLinks dat ook bij grote publieksevenementen wordt samengewerkt met de grote culturele instellingen. Op die manier kan het grote publiek op een laagdrempelige manier kennis maken met ‘echte kunst’, waardoor ze mogelijk sneller een museum zullen bezoeken of een galerie binnenstappen.

Door een goede evaluatie van gesubsidieerde culturele uitingen, moet er een einde komen aan het automatisme waarmee een flink aantal organisaties elk jaar subsidie krijgt. Vanwege de beperkte middelen is er daardoor vaak geen geld voor nieuwe initiatieven, waardoor mooie plannen niet uitgevoerd kunnen worden. Die evaluatie zou niet door de gemeente zelf gedaan moeten worden, maar door een in te stellen cultuurcommissie met experts van buiten de stad. Die kan dan met een onbevangen blik naar het Leidse aanbod kijken op basis van door de gemeente vastgestelde toetsingskaders.

Om ook de jeugd meer bij het Leidse culturele aanbod te betrekken wil de partij dat Leiden zich aansluit bij het JeugdCultuurFonds. Net als bij het JeugdSportFonds kunnen minima dan een vergoeding krijgen voor bezoek aan culturele instellingen. Ook op school moet volop aandacht blijven voor kunst- en cultuureducatie. “Het leren genieten van kunst vergt tijd en ervaring. Niet iedereen krijgt bovendien die culturele competentie van huis uit mee. Daarom is voor GroenLinks kunst- en cultuuronderwijs zo belangrijk. Elke Leidse jongere moet in zijn schoolcarrière minstens een paar keer in de Stadsgehoorzaal, de Schouwburg en het museum zijn geweest. En de kans krijgen zelf te spelen, te zingen of te maken,” aldus de nota.

Niet alleen het bezoeken van culturele voorstellingen zou gestimuleerd moeten worden. Ook jong talent moet worden ondersteund. Door meer samenwerking tussen scholen, musea en instellingen als BplusC moeten kinderen makkelijker zelf cultureel actief kunnen worden. Bijvoorbeeld muziek- of toneelles. “Het talent van nu is het publiek van morgen.” Dat geldt volgens de visie van GroenLinks overigens ook voor beoefenaars van amateurkunst. De grote instellingen zouden meer moeten doen om ook hen te ondersteunen. Zowel organisatorisch als artistiek.

Om cultuur voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar te maken of te houden, wil GroenLinks dat de tarieven niet omhoog gaan. Ook wil de partij dat er een Pas van Ontdekkingen komt, waarmee korting verkregen kan worden op bijvoorbeeld voorstellingen.

Cultuur Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×