PvdA: "Te vroeg voor besluit groene Oostvlietpolder"

De Oostvlietpolder blijft groen. Dat was al eerder besloten bij de collegeonderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen in maart vorig jaar. Afgelopen avond besloot de raad om dat besluit ook financieel af te wikkelen en de grondexploitatie voor het bedrijven terrein af te sluiten. Ook het krediet voor de aankoop van grond voor dat bedrijventerrein in de polder is nu ingetrokken. D66 wilde er vanavond nog een schepje bovenop doen en kwam met een motie waarin het Leidse college werd op geroepen om er na de statenverkiezingen van 2 maart bij het nieuwe provinciebestuur en de (in)formateur op aan te dringen het Leidse standpunt over te nemen.

Het huidige College van Gedeputeerde Staten houdt onverkort vast aan de ontwikkeling van een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder. Afgelopen week waarschuwde gedeputeerde Van Velthuijzen (CDA) Leiden nog nadrukkelijk om het bestemmingsplan voor de polder niet te wijzigen in groen. “Doet Leiden dat wel, dan zal de provincie via een aanwijzing zorgen dat het bedrijvenpark er toch komt,” zo gaf hij wethouder Van Woensel te vertaan in een overleg met wethouders in de regio Holland Rijnland. Of het zover komt, is zeer de vraag. Van Dijk keert na de komende verkiezingen sowieso niet terug en ook de politieke verhoudingen zullen na de verkiezingen wijzigen.

De D66-motie kreeg geen steun van GroenLinks en de PvdA. GroenLinks fractievoorzitter Pieter Kos vindt de motie volstrekt overbodig, omdat het college al heeft toegezegd er ook bij de provincie op aan te dringen om de polder groen te houden. Kos zag de oproep van D66-raadslid Jeffrey van Haaster dan ook als pure verkiezingsretoriek: “Campagne voeren doet u maar op de markt.”

De PvdA steunde de motie ook niet. “Het is te vroeg om nu al te besluiten dat de polder groen moet blijven,” aldus raadslid Marion van Dongen van die partij. De VVD, eigenlijk voorstander van het bedrijventerrein, stemde wel voor. “We zijn goed voor onze handtekening, maar niet voor het verkiezingsprogramma van D66. Maar nu de motie toch geen raadsbrede steun krijgt, kunnen we wel voorstemmen,” zo verklaarde een bezwaarde Frederik Zevenbergen het stemgedrag van zijn partij.

Advertentie

Leiden Oostvlietpolder


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×