Leidse horeca krijgt proef met 'continu geluidsmeting'

De opgelegde boetes zijn kwijtgescholden en de gemeente gaat een experiment houden met een andere manier van geluid meten tijdens evenementen in de sleutelstad. Evenementen-wethouder Jan-Jaap de Haan en burgemeester Lenferink hopen zo meer draagvlak te creëren bij de Leidse horeca-ondernemers die de afgelopen maanden keer op keer te hoop liepen tegen de in hun ogen veel te strenge (geluids)regels van de gemeente. Zo kreeg de Hut van Ome Henne tijdens de viering van Leidens Ontzet vorig jaar een boete van 2000 euro wegens teveel herrie en gebeurde hetzelfde tijdens koninginnedag op de Garenmarkt en het Stadhuisplein. Die boetes zijn nu van tafel en de milieudienst gaat tijdens de Lakenfeesten werken met een continu-meting. Een soort trajectcontrole voor geluid dus. Als het gemiddelde gedurende het hele evenement niet te hard is, is het goed. Als de proef slaagt, wordt de nieuwe manier van meten de Leidse norm. Ondernemers zullen dan wel zelf voor meetapparatuur moeten zorgen. Tijdens de proef betaalt de gemeente die nog.

Ook op een ander vlak komt de gemeente de horeca tegemoet. Volgens de regels worden de geluidsmetingen gedaan bij de dichtsbijzijnde gevel. Burgemeester Lenferink: “Dat werkt niet overal even goed. Bijvoorbeeld bij café De Twee Spieghels in de Nieuwstraat is die gevel altijd zo dichtbij dat je fluisterend de grenzen al bijna overschrijdt. We gaan die regels anders formuleren en tot die tijd zullen we ze soepel hanteren.” Lenferink wil wel dat ook de nieuwe formulering een duidelijk houvast biedt, zodat voor iedereen duidelijk is wat wel en niet mag. Daarbij zal rekening gehouden worden met omwonenden voor wie het volgens de burgemeester nu soms echt onleefbaar is. “Als je naast zo’n podiumplek woont is de overlast soms enorm. Ook als het gaat om maar één klager hebben we daar begrip voor. Die heeft ook rechten. Bovendien krijgen we anders problemen als er procedures worden aangespannen.”

Lenferink benadrukte nog dat er geen sprake is van strengere regels: “Vroeger hanteerden we de normen slecht. Dat doen we nu beter. Vooral hardnekkige overtreders krijgen daar mee te maken. Als je continu de grens opzoekt van wat mag, is de kans ook groter dat je er overheen gaat. We meten niet pietluttig en hebben bovendien vaak gewaarschuwd.”

Volgens wethouder De Haan is de kou tussen gemeente en Leidse horeca nu uit de lucht. “De ruis is verdwenen.” Dat geldt niet voor de communicatie met de sinds vandaag ex-centrummanager Joost Blijie. die verweet de gemeente eerder deze maand gebrek aan overleg met de horeca-ondernemers over het Leidse evenementenbeleid. De Haan ontkent dat ten stelligste. Het ontlokte VVD-raadslid Juliette Gilissen de opmerking dat dat probleem zichzelf inmiddels heeft opgelost. Ze hoopt op een frisse start met de nieuwe centrummanager Erwin Roodhard.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×