Verdeling NUON-geld lakmoesproef voor bestuursakkoord

Het klonk allemaal zo mooi. Na de gemeenteraadsverkiezingen moest het anders in bestuurlijk Leiden. Beter en meer samen. Oppositie en coalitie zouden begrippen worden die in Leiden niet meer bestaan. Onder leiding van D66-voorman Paul van Meenen werd dat op papier gezet en alle partijen tekenden ervoor. En het moet gezegd worden, tot nu toe lukt dat ook heel aardig. Afgelopen donderdag werden de verhoudingen echter weer eens ouderwets op scherp gezet. Aanleiding: de manier waarop Leiden het vrij besteedbare deel van maar liefst 103 miljoen euro gaat uitgeven die de stad ontving door de verkoop van de aandelen in energiebedrijf NUON.

Het ging er daarbij nog niet eens om wat er precies met dat geld gedaan gaat worden. Daarover kunnen alle partijen nog wel meepraten. De verdeling op hoofdlijnen is echter in beton gegoten. Afgesproken in het beleidsakkoord tussen D66, VVD, CDA en SP. Daarin is de volgende verdeling opgenomen: bereikbaarheid (30%), onderwijs (20%), milieu en groen (30%) en sociaal-maatschappelijke en culturele infrastructuur (20%). En over die percentages hadden de PvdA, ChristenUnie en Groenlinks ook wel mee willen praten.

Volgens PvdA-raadslid Van Ette zijn de overeengekomen percentages nergens op gebaseerd en is er vooral door de coalitiepartijen gekeken hoe men elkaar de bal kon toespelen. “Bijvoorbeeld door het mogelijk maken van een extra overbodig gymzaaltje in de professorenwijk.” Extra gymzalen zijn een langgekoesterde wens van het CDA.

Ook Mart Keuning van de ChristenUnie vindt dat de oppositie buiten spel is gezet bij de verdeling van de NUON-gelden. “Is dat nou de nieuwe bestuurscultuur? Alle elementaire investeringen in de stad zijn als het aan de coalitie ligt al geregeld. Zoveel geld ineens moeten we op een doordachte
manier besteden, en niet politiek in een coalitiedeal. We moeten kijken wat de grote problemen in de stad zijn en hoe we die oplossen in plaats van een partijpolitieke verdeling.”

GroenLinks was in woord weliswaar milder, maar vindt de verdeling ook helemaal niks. Die partij maakte een compleet tegenvoorstel voor de besteding van het extra geld. Daarin wordt onder meer de Ringweg Oost geschrapt. Dat kwam die partij op de nodige kritiek te staan. Bijvoorbeeld van SP-raadslid Louk Rademakers die er fijntjes op weest dat die weg toch echt in het verkiezingsprogramma van GroenLinks stond.

Volgens duo-raadslid Joost Hartlief van GroenLinks klopt dat wel, maar was dat in combinatie met een autoluwe binnenstad. Nu de RijnGouwelijn er niet komt, is daarvan volgens hem geen sprake meer.

De coalitiepartijen zien overigens geen enkel probleem in de reeds vastgelegde afspraken over de verdeling. Er is niets dichtgetimmerd, zo klonk het in koor uit de monden van D66 en de VVD. SP-raadslid Louk Rademakers deed er zelfs nog een schepje bovenop: “Er is heel zorgvuldig nagedacht over die verdeling. Als het wel met de oppositie was besproken, was er geen andere uitkomst geweest.”

Leiden Bestuursakkoord Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×