Cultuurwethouder Jan-Jaap de Haan en directeur Dirk van Delft van Museum Boerhaave overhandigden vanmorgen een petitie aan voorzitter Van Bochove van de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. (Twitpic via Jan-Jaap de Haan).

Boerhaave rekent op steun Tweede Kamer

Directeur Dirk van Delft van Museum Boerhaave heeft er dit weekend in een brief aan staatssecretaris Zijlstra van cultuur op aangedrongen de voorgenomen korting van 1,6 miljoen per 2013 op de jaarlijkse subsidie van het museum te schrappen. Hij beroept zich daarbij op een afspraak met Zijlstra’s voorganger Plasterk van januari 2010. Daarbij kreeg Boerhaave de taakstelling opgelegd om vanaf 2013 minstens 17,5% van de rijksbijdrage uit eigen inkomsten te halen. Zijlstra wil nu dat Boerhaave daar al per 2010 aan voldoet. Zo niet, dan vervalt het deel van de subsidie dat het museum gebruikt voor de publieke functies.

Volgens Boerhaave blijkt uit inmiddels ingewonnen juridisch advies dat de opstelling van de staatssecretaris niet houdbaar is. “De uitkomst van dat advies is dat ‘de minister/de staatssecretaris het eventueel niet halen van de eigen inkomstennorm in de jaren 2010 en 2011 niet mag tegenwerpen aan het museum indien in 2012 de eigen inkomstennorm van 17,5% wel zal worden gehaald’,” zo schrijft de museumdirecteur. Vanochtend heeft hij samen met wethouder Jan-Jaap de Haan een kopie van de brief en een kanskaart aangeboden aan voorzitter Van Bochove van de Vaste Kamercommissie van OCW. Met die kanskaart rekent het museum op ‘een verstandige en correcte behandeling door de staatssecretaris en de Tweede Kamer’.

Van Delft wijst erop dat als de subsidie wordt geschrapt niet alleen de openstelling van het museum dreigt weg te vallen, maar ook de educatieve activiteiten. “Die zijn gericht op het enthousiast maken van tienduizenden jongeren voor onderzoek en techniek. Jongeren waar Nederland kennisland om zit te springen.”

Het museum heeft inmiddels talloze adhesiebetuigingen ontvangen. Die komen uit binnen- en buitenland en uit zowel de culturele hoek, de wetenschap als het bedrijfsleven. Zo schrijft CEO Henk van Houten van Philips Research dat Museum Boerhaave niet alleen van eminente cultuurhistorische waarde is, maar ook een grote rol speelt bij het enthousiasmeren van de jeugd: “Een bezoek aan het museum kan ook jonge kinderen enthousiast maken voor de techniek. Nederland heeft een schrijnend tekort aan bètatalent en moet dit daardoor meer en meer uit het buitenland halen. In die context zou het sluiten van Museum Boerhaave volstrekt het verkeerde signaal geven.” Naast Philips springen ook hoogleraren van alle universiteiten in de bres voor het Leidse museum. Onder hen ook oud-staatssecretaris van cultuur Rick van der Ploeg.

Van Delft is ervan overtuigd dat Boerhaave aan de afspraak om per 2013 voldoende eigen inkomsten te verwerven zal kunnen voldoen. Hij sluit ook niet uit dat dat zelfs al in 2011 lukt. De inkomsten stijgen de afgelopen jaren gestaag en die nemen door het groeiende aantal bezoekers en vormen van co-financiering alleen maar toe. Ook op het gebied van educatie breidt Boerhaave de activiteiten uit. Bijvoorbeeld door de intensieve samenwerking met leerwerkbedrijf Technolab Leiden waarbinnen MBO- en HBO-studenten actieve workshops en evenementen organiseren op het gebied van natuur, wetenschap & techniek voor leerlingen van basisscholen en de eerste klassen van voortgezet onderwijs. Vanaf 16 augustus trekt Technolab bij Boerhaave in.

Ook is het museum in gesprek met onder andere Naturalis over vergaande samenwerking per 2013. “Deze samenwerkingsverbanden, die tot aanzienlijke besparingen zullen leiden, vormen een opmaat tot een ingrijpende herschikking van het museale bestel vanaf 2013. Het museum ziet dit proces met vertrouwen tegemoet en zal zich constructief opstellen. Dit vanuit een gelijkwaardige vertrekpositie, omdat de norm ‘eigen inkomsten’ volgens afspraak in 2012 zal zijn gehaald,” zo besluit Van Delft zijn brief aan Zijlstra.

Cultuur Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×