Nieuwe kans voor vrijplaats; raad eist hertaxatie

De kansen voor de Stichting Vrijplaats Koppenhinksteeg om de panden aan het Vrouwenkerkhof te kopen zijn toch nog niet helemaal verkeken. Eerder deze maand besloot het college de panden niet aan de stichting te verkopen, omdat men het niet eens werd over de verkoopprijs. Volgens twee eerdere taxaties die het college liet uitvoeren zijn de panden 420.000 tot 440.000 euro waard. Volgens een taxatie die de vrijplaats liet uitvoeren is de waarde nihil.

Dat verschil is zo groot dat een raadsmeerderheid daar helderheid over wil. Er komt nu een vierde taxatie waarvan de uitslag bindend is. In een speciale taxatiecommissie komt een gecertificeerde taxateur die het college mag aanwijzen en eentje die de vrijplaats vertegenwoordigt. Die twee taxateurs kiezen samen ook nog een derde taxateur. De uitkomst van die taxatie wordt op 25 augustus besproken door de raad die dan ook een definitief besluit over de verkoop wil nemen.

Bij deze laatste poging van de raad om de impasse te doorbreken moeten de taxateurs nadrukkelijk rekening houden met een aantal voorwaarden die de gemeenteraad eerder aan de verkoop stelde. Zo mogen de monumentale panden niet worden gesloopt en rust er een restauratieverplichting op. Ook is er een terugkoopoptie opgenomen, waarbij de gemeente de panden kan terugkopen als de vrijplaats ooit vertrekt en mag de vrijplaats er geen commerciële horecagelegenheid van maken.

Het was nog even spannend of het voorstel het zou halen. Uiteindelijk gaf de stem van Eli de Graaf van de Stadspartij de doorslag en stemden er 20 van de 38 aanwezige raadsleden voor. De VVD, het CDA, de PvdA, de CU en SLO-raadslid Peter Labrujere stemden tegen.

Leiden Linkse Kerk


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×