Een impressie van de nieuwbouw die aan de Rijnsburgerweg zal verrijzen. (Afbeelding: PR).

Gemeente kiest ontwikkelaar voor Nieuweroordterrein

Begin 2013 gaat de oude zusterflat Nieuweroord aan de Rijnsburgerweg tegen de vlakte. In gebouw dat de afgelopen jaren dienst deed als opvangcentrum voor asielzoekers zijn nu tijdelijk studenten ondergebracht. Op het terrein gaat Bakels en Ouwerkerk Holding b.v. (B+O) een woongebied met zes “Urban Villa’s” en een centraal paviljoen in het water ontwikkelen. De appartementen gaan naar verwachting eind volgend jaar in verkoop. Voor de verkoop en ontwikkeling van het Nieuweroordterrein schreven zeventien partijen zich in. Het plan van B+O is als beste beoordeeld op basis van criteria die vooraf door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Het plan omvat zes urban villa’s met in totaal 119 appartementen die aan de bestaande vijver komen. Die wordt bovendien vergroot.

Het centrale paviljoen krijgt een bijzondere, moderne architectuur en is bestemd voor zorggerelateerde dienstverlening. De hoogte van de gebouwen varieert van vijf tot negen bouwlagen. Dit is een stuk lager dan de huidige bebouwing. Een deel van de bebouwing komt straks net boven de boomgrens uit. “In het plan is veel aandacht voor groen. Vanaf de Rijnsburgerweg blijft er zicht op het Bos van Bosman,” zo meldt de gemeente.

Om de ontwikkelingen op het Nieuweroordterrein mogelijk te maken moet een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Het bestemmings- en het beeldkwaliteitsplan komen in de inspraak, zodat de buurt zich erover kan uitspreken. De betrokken omwonenden van het Nieuweroordterrein zijn vertegenwoordigd in een werkgroep. B+O heeft aangegeven deze werkgroep te willen betrekken bij de uitwerking van de plannen.

De komende jaren worden er ook plannen ontwikkeld voor verkeersafwikkeling op de Rijnsburgerweg. Megaborn, een bureau voor verkeer, infra en mobiliteit, heeft een verkeersstudie uitgevoerd en daaruit blijkt dat er ontsluitingsproblemen ontstaan als gevolg van de autonome groei van het verkeer op en rondom de Rijnsburgerwerg. De effecten van ontwikkelingen, zoals Nieuweroord en Dieperhout, op de verkeersdruk in en rondom de wijk blijken marginaal te zijn, maar de problemen als gevolg van de autonome groei zijn dusdanig dat verkeerskundige maatregelen noodzakelijk zijn.

Leiden nieuweroord


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×