Leiden blijft hopen op ringweg via Zijldijk

Hoewel de kans dat Leiderdorp alsnog besluit mee te werken aan de aanleg van de Ringweg Oost over haar grondgebied nihil is, blijft de Leidse politiek hopen dat het alsnog zover komt. In elk geval willen verschillende partijen dat wethouder Strijk daarvoor blijft pleiten bij de Leidse buurgemeente. “Ook al is de kans groter dat D66 een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder wil dan dat Leiderdorp alsnog overstag gaat,” zo verwoordde VVD-raadslid Frederik Zevenbergen het treffend tijdens de raadscommissie die zich over de gewijzigde ringwegplannen boog. Niet alle partijen willen dat de weg nu via een tunnel onder de Sumatrastraat wordt aangelegd, maar een onderzoek naar dat tracé kan wel op een meerderheid rekenen. Over een half jaar moet dat klaar zijn en komt wethouder Strijk met een voorstel.

Oppositiepartijen GroenLinks en de PvdA zijn mordicus tegen de aanleg van de nieuwe weg. GroenLinks wil hem helemaal niet en de PvdA wil hem niet door de Kooi. Volgens duo-raadslid Gijs Holla van de PvdA zou dat een verschrikkelijke ontwikkeling zijn: “Met tunnelmonden midden in de wijk, sloop van woningen en nog slecht voor het milieu ook”. Die partij wil nu dat Leiden de 165 mijloen die voor de weg is gereserveerd in andere bereikbaarheidsplannen stopt. Als de partij tijdens de komende raadsvergadering met een motie van die strekking komt, zou dat best eens opgevat kunnen worden als een zogenaamde ‘destructieve motie’ en dat mag niet. Immers, als het geld eenmaal is uitgegeven, kan de RWO nooit meer aangelegd worden.

GroenLinks kreeg er flink van langs vanavond. Wethouder Strijk vindt dat die partij aan ‘probleemontkenning’ doet en bovendien baalde hij ervan dat duo-raadslid Bogaardt opnieuw beweerde dat elk kwartaal uitstel de gemeente een miljoen kost. Strijk: “Het project wordt wel duurder als je later begint, maar het wordt daarmee ook meer waard. Hij is niet zo dat we dat geld daadwerkelijk uitgeven. Als je alles meerekent, verdienen we zelfs nog aan het uitstel.” Bogaardt liet zich niet overtuigen. Hij vindt het een onbetaalbaar prestigeproject dat alleen haalbaar is als Leiden verder alle andere bestaande plannen schrapt.

Ook Dick de Vos van de Partij voor de Dieren ziet niks in de weg door de Kooi: “Het is een suboptimale oplossing die bovendien veel te duur is. Dat is voor ons onbespreekbaar”. Eigenlijk vindt de SP dat ook, maar raadslid Julian van der Kraats voelt zich gehouden aan het coalitieakkoord waarin de Ringweg Oost is opgenomen en dus gaat de partij nu wel akkoord met een onderzoek: “We maken ons ernstige zorgen om zo’n drukke weg dwars door een woonwijk. Probeer er alsnog met Leiderdorp uit te komen,” zo hield hij wethouder Strijk voor. “De RWO is immers ook voor Leiderdorp heel belangrijk.”

D66 en de ChristenUnie zijn voor het onderzoek naar het nieuwe tracé. D66-raadslid Peter Bootsma kwam ook nog met een ander plan om de verkeersdruk te verminderen: een nieuwe weg van de Kanaalweg, langs het spoor, naar de A4. De ChristenUnie wil in ieder geval dat de Kooi en ook de Zeeheldenbuurt er niet slechter van worden. Ook moet al het groen worden gecompenseerd: “En niet alleen door een fopbedrag in het bomenfonds te storten,” aldus duo-raadslid Mart Keuning die zich al langer ergert aan het feit dat geld uit dat fonds maar niet wordt uitgegeven om nieuwe bomen te planten.

De VVD en het CDA kunnen bijna niet wachten tot de weg wordt aangelegd. Voor VVD-raadslid Zevenbergen is de RWO bittere noodzaak. “Leiden heeft nu een verkeersinfarct. Als er op de Hoge Rijndijk een auto met pech staat, loopt alles vast en die problemen worden de komende jaren alleen maar groter door de groei van het autoverkeer. Vol gas doorgaan dus!”

Strijk komt voor de zomer met een uitgewerkt plan voor de ringweg door de Kooi. In de tussentijd blijft hij in gesprek met zijn Leiderdorpse collega, VVD-wethouder Wassenaar. “Want,” zo constateert Strijk: “De provincie heeft ook gezegd dat Leiderdorp geen verkeersmaatregelen mag nemen die Leiden schaden. Daardoor kunnen ook alle andere Leiderdorpse verkeersplannen niet doorgaan.” Ook Strijk blijft dus hopen op een voortschrijdend Leiderdorps inzicht.

Leiden Regio ringwegoost


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×