Kinderpardon: Ook in Leiden kinderen met uitzetting bedreigd

Tenminste zes tot acht minderjarige kinderen uit Leiden worden met uitzetting bedreigd. Dat zegt coordinator Saskia Cranen van de Leidse Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen (STUV). STUV ondersteunt momenteel twee gezinnen met elk twee jonge kinderen, maar ook bij organisaties als Vluchtelingenwerk Leiden en de Diaconie zijn kinderen in beeld die in een vergelijkbare situatie zitten. Cranen sluit niet uit dat het om nog meer kinderen gaat: “Van de Fabel van de Illegaal hebben we nog geen gegevens”. Voor de vier kinderen die STUV onder haar hoede heeft, verwacht Cranen dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) binnen zes maanden een besluit neemt over hun verblijf in ons land.

“Deze kinderen horen hier!” is de titel van een filmpje dat de petitie voor een kinderpardon ondersteunt.

GroenLinks-raadslid Stéphanie Bakker heeft het college van b&w gevraagd een mogelijke uitzetting te voorkomen of er in elk geval niet aan mee te werken. Ook wil ze dat Leiden bij minister Leers aandringt op een kinderpardon. Bakker: “We kunnen het toch niet laten gebeuren dat in Leiden kinderen getroffen worden door het onmenselijke beleid van dit kabinet?”

De Tweede Kamerfracties van de PvdA en de ChristenUnie hebben een voorstel ingediend voor een Kinderpardon. Een petitie op internet voor zo’n pardon is inmiddels door ruim 117.000 mensen getekend.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×