Ook provincie wil groene Oostvlietpolder

Het provinciebestuur van Zuid-Holland gaat zich actief inzetten voor het groen houden van de Oostvlietpolder. Een motie van de PvdA, waarin het provinciebestuur daartoe wordt opgeroepen werd gisteren aangenomen. Toen vergaderde provinciale staten over de provinciale structuurvisie waarin de komst van een bedrijvenpark in de polder definitief onmogelijk gemaakt kan worden. Gedeputeerde Govert Veldhuijzen (CDA) gaat nu snel met de regio Holland Rijnland om tafel om afspraken te maken over bedrijventerreinen in de regio.

De provincie wil de bestemming van de Oostvlietpolder alleen veranderen van bedrijventerrein naar groen, als daar in de regio consensus over is. Eerder wilden verschillende regiogemeenten Leiden aan de afspraak houden om een extra bedrijventerrein te realiseren. Door de economische crisis is die roep niet meer zo hard, maar er moeten dan wel alternatieven op tafel komen. Bijvoorbeeld het opknappen van verouderde bedrijventerreinen.

Advertentie

Leiden Regio Oostvlietpolder


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×