De tunnelmond in de Kooi, ter hoogte van de kruising van de Sumatrastraat met de Surinamestraat gaat er ongeveer zo uitzien. (Afbeelding: Maxwan).

Ringweg Oost krijgt deels open tunnel onder Sumatrastraat

De Ringweg Oost kan via Industrieterrein de Waard en de Kooi worden aangelegd. Zojuist heeft wethouder Strijk (D66, verkeer) bekend gemaakt dat het haalbaarheidsonderzoek naar dat tracé met succes is afgerond. De plannen zijn gemaakt door Maxwan dat eerder ook een ontwerp maakte voor het stationsgebied. Vanavond informeert hij de wijkbewoners tijdens een bijeenkomst. Uit het onderzoek blijkt dat het alternatieve tracé van de RWO binnen de beschikbare 165 miljoen kan worden aangelegd.

Namens de buurtvereniging van de Zeeheldenbuurt geeft voorzitter Cor Arnoldus een eerste reactie.

Vanaf De Waard gaat de RWO met en tunnel onder de Oude Rijn door. De Sumatrastraat wordt deels ondertunneld – tot aan de Surinamestraat – volgens het zogenaamde ‘DODO principe’. Zo’n dicht-open-dicht-open-dicht tunnel geldt – volgens de eisen die worden gesteld aan de tunnelveiligheid – als een open bak en is daardoor goedkoper. Volgens de gemeente is het effect op maaiveld vele malen aantrekkelijker dan een geheel open bakconstructie.

De Ringweg Oost verbindt de Kanaalweg bij de Hoge Rijndijk met een nieuwe brug met Industrieterrein De Waard. Daar loopt de tweebaansweg (2 x 1 rijstrook) vlak langs de bestaande Admiraal Banckertweg om vervolgens via een tunnel onder de Oude Rijn door te steken naar de Sumatrastraat. Ter hoogte van de Surinamestraat komt de weg weer op maaiveld uit en wordt een aansluiting gemaakt met de Willem de Zijgerlaan. Op het industrieterrein is een verbindingsweg naar de Zeeheldenbuurt als optie opgenomen.

Zowel op het industrieterrein als langs de Sumatrastraat zullen bedrijfspanden en woningen gesloopt moeten worden. Ook wordt een deel van het park Zeeheldenbuurt opgeofferd. Dat groen wordt elders in de wijk gecompenseerd. Het park wordt door een hoogteverschil met een groene afscheiding afgeschermd van de ringweg. Langs het hele tracé komt ook een fietspad.

De komende maanden gaat de gemeente in gesprek met omwonenden en andere belanghebbenden. Vanavond werd als eerste een delegatie van de buurtvereniging Zeeheldenbuurt geïnformeerd. Voorzitter Cor Arnuldus ziet helemaal niets in de plannen, maar wil pas na overleg met de buurt met een officiële reactie komen.

Voor de zomer moet de gemeenteraad zich over de vernieuwde plannen buigen.

Leiden Regio ringwegoost


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×