College wil sporttekort oplossen met onderwijsgeld

Een deel van de miljoenen die Leiden tekort komt voor de sport, en dan met name voor het Sport Accomodatie Plan (SAP), zoekt wethouder Frank de Wit in een ander deel van zijn portefeuille, namelijk onderwijs. Door onderwijs- en sportlocaties te koppelen, kan een deel van het onderwijsgeld worden ingezet voor sport. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de wijk Dieperhout waar een aantal gymzalen van het nieuwe Driestar College zo wordt gecombineerd dat ze ook als sporthal gebruikt kunnen worden.

Een bedrag van circa 8 miljoen extra hoopt De Wit voor de sport binnen te halen bij de behandeling van de perspectiefnota in juni als de raad een eerder aangenomen motie van de VVD bekrachtigt. Die partij riep eind vorig jaar op om een half procent van de gemeentebegroting voor sport te oormerken. Het gaat daarbij om zo’n 750.000 euro per jaar. In het 15-jaren accomodatieplan waar De Wit nu aan werkt telt dat dus op tot 8 miljoen. Om in elk geval het gat te dichten tussen de nu minimaal benodigde 31 miljoen en de beschikbare 18 miljoen zou dat percentage nog omhoog moeten.

Als dat geld gevonden wordt, kan daarmee de vervanging van het Vijf Meibad worden betaald en is er ook geld voor de renovatie van de ijshal aan de Vondellaan. Als renovatie daar toch geen optie is, wil De Wit dat geld beschikbaar stellen als Leidse bijdrage aan een regionale ijsbaan.

Leiden Sport Topsporthal


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×