Visitatiecommissie Rijksmusea enthousiast over Volkenkunde

Museum Volkenkunde is onlangs voor de tweede keer bezocht door de Visitatiecommissie Rijksmusea. Dit beoordelingsbezoek leverde positieve kwalificaties Op. Op de vier onderdelen algemeen, publiek, wetenschap en bedrijf scoorde het museum `goed’. Het onderdeel collectie kreeg zelfs de kwalificatie `excellent’. Dit is een duidelijke verbetering ten opzichte van 2008, toen Volkenkunde op drie onderdelen `voldoende’ en op twee andere `goed’ scoorde. Het visitatiesysteem is een  manier om de kwaliteit van de rijksgesubsidieerde musea te beoordelen en verbeteringen te stimuleren. De musea schrijven periodiek een zelfevaluatie document waarna een externe visitatiecommissie  werkbezoeken aan de betreffende instellingen aflegt. Op basis van interviews en het zelfevaluatie document volgt een rapport met bevindingen en een beoordeling. De visitatiecommissie die Volkenkunde in 2012 bezocht, bestond uit Paul Schnabel (algemeen directeur Sociaal en Cultureel Planbureau), Guido Gryseels (directeur Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Tervuren), Ineke Stam (voormalig voorzitter CvB Nationale Politie Academie, voormalig hoofdcommissaris, toezichthouder) en Ronald van der Zijl (voormalig directeur De Efteling).  

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×