Begin volgend jaar wordt eindelijk begonnen met de sloop van de grootste Leidse sloppenwijk bij de Waard- en Oranjegracht. Op de foto het desolate Lakenplein dat er aan grenst. (Archieffoto: Chris de Waard).

Portaal komt deel afspraken met gemeente alsnog na

Portaal gaat de komende jaren alsnog miljoenen investeren in Leidse woningen. De afgelopen maanden werrden door Portaal allerlei projecten in Leiden on hold gezet, omdat de woningcorporatie de financiering niet rond kreeg. Nu zijn alsnog afspraken gemaakt over in totaal 835 Leidse woningen. De gemeente Leiden zet de Reserve Herstructurering Woongebieden Portaal in en stelt startersleningen beschikbaar voor SkyLine Next. Portaal steekt 60 miljoen euro in renovatie en nieuwbouw.

Audiofragment: Wethouder Van Woensel over de afspraken die de gemeente heeft gemaakt met Portaal.

Portaal start in 2014 met de renovatie en het verbeteren van circa 500 woningen in De Horsten in Leiden Noord, de Veilingkade en de Ter Haarkade. Ook presenteert Portaal komend jaar de aangepaste plannen voor de Zeeheldenbuurt aan de bewoners en start ook daar de uitvoering. Aan de Meerburgerkade en de Oranjegracht/Waardgracht vervangt Portaal 94 woningen. Eind 2014 is de sloop en start nieuwbouw van de Meerburgerkade gepland. Begin 2014 sloopt Portaal de huidige bebouwing van Oranjegracht/Waardgracht. De nieuwbouw van de sociale woningen start daar naar verwachting in 2015.

Portaal en de gemeente Leiden gaan ook verder met de herstructurering van het Trekvaartplein. In 2014 en 2015 worden fase twee en drie gerealiseerd. Dat gaat om circa 40 woonwagenwoningen.

Inzet voor volgend jaar is ook de realisatie van Skyline Next. Hier zijn plannen voor ca. 130 woningen. Voor het grootste deel in de sociale koopsector (vanaf € 150.000,-). Dit project geeft starters op de woningmarkt en kleine huishoudens een kans op de koopmarkt. Het beschikbaar stellen van startersleningen door de gemeente ondersteunt dit.

Portaal trekt zich terug van de ontwikkeling Ter Haarkade en Dieperhout. In het onderhandelingsakkoord zijn afspraken gemaakt hoe beide partijen omgaan met plan- en beheerkosten. Door deze afspraken kan de gemeente verder met de ontwikkeling van de twee locaties en kan Portaal  zich richten op de andere projecten. 

Directeur Bianca van den Oever van Portaal: “We zijn er trots op dat we de komende jaren in de stad Leiden kunnen blijven investeren, ondanks de verhuurdersheffing. Met de nieuwbouw en vernieuwing gaan we voor duurzaamheid en energiezuinige woningen.” Ook wethouder Van Woensel is blij met de overeenstemming: “Die maakt het mogelijk dat Portaal 60 miljoen investeert in woningen in Leiden.”

Advertentie

Leiden zeeheldensloop


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×