Burgemeester pleit voor vuurwerkverbod

21

“Misschien moeten we in de toekomst maar helemaal af van consumentenvuurwerk, maar in elk geval van de harde knallen”. Dat zei burgemeester Lenferink gisteravond tijdens zijn nieuwjaarstoespraak in de Pieterskerk. Die toespraak was dit jaar een beetje anders dan anders. Tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie blikt de burgervader doorgaans terug op het afgelopen jaar en vooruit op het jaar dat voor ons ligt. Dit keer ging hij vier jaar terug in de tijd en keek hij slechts 2,5 maand vooruit. Dan zijn er immers verkiezingen.

Audiofragment: Burgemeester Lenferink blikt terug op een succesvolle collegeperiode.

Delen

21 reacties

 1. Leiden InMotion op

  Dit jaar was er al een stuk minder overlast en hard geknal in de Mors in de aanloop naar Oud en Nieuw. Bedankt hiervoor burgemeester eindelijk konden we ’s nachts weer doorslapen.

 2. Erades. L.J. op

  Eindelijk Iemand die maatregelen wil nemen
  en die beseft dat Jongeren beschermd moeten worden.
  Burgemeester ik wens u van harte succes met u inzet
  voor een vuurwerk verbod.

  m.v.g. Bert

 3. Zie hier: de azijn zeikers lijken alweer te winnen!!
  Kijk eerst maar eens naar de belachelijk hoge prijzen van consumentenvuurwerk, misschien ligt daar de oorzaak wel van t harde geknal!!
  Door die prijzen jaar in jaar uit kunstmatig hoog te houden, is de burger zijn/haar vuurwerk elders gaan halen, waar de prijzen relatief goedkoper zijn

 4. @killRdevil: de burgemeester bepaalt niet de prijs van het vuurwerk.
  Jouw redenering is in essentie als volgt: er is accijns op alcohol, daardoor is legale drank te duur, en kopen we liever illegaal gestookte rotzooi waar we sneller aan doodgaan.

  Als je consumentenvuurwerk te duur vindt, koop je toch geen vuurwerk?

  En waarom is illegaal vuurwerk goedkoper dan gecertificeerd vuurwerk? Zou dat te maken kunnen hebben met de betrouwbaarheid van het langs legale weg geïmporteerde vuurwerk?

  Gewoon verbieden die rotzooi.

 5. @Eric VTG: volgens mij wordt t voor jou tuijd om terug naar school te gaan en te leren lezen, want waar haal jij t vandaan dat IK t legale vuurwerk te duur vind?
  Precies, dat kun je niet, want t staat er ook niet!!
  En bovendien bepaalt de de burgemeester wel degelijk de prijzen, dit gebeurt via de APV

 6. Het Orakel van de Burcht op

  Is legaal vuurwerk duur of geeft de knalliefhebber zijn laatste geld hieraan uit, waardoor het als duur wordt ervaren?

  Een verslaafde heeft immers nooit genoeg van het middel waaraan hij of zij (meestal hij in dit geval) verslaafd is en komt dus geld tekort om nog meer van het goedje te kopen. Daardoor zal hij de koopwaar als duur ervaren.

 7. Goed besluit van de Burgemeester …Weg met die troep! Slecht voor Mens Dier en milieu! En buiten dat maakt het een ieder jaar maar weer te veel vuurwerkslachtoffers,waaronder nu ook twee kleine kindertjes die beide een handje kwijt zijn… Afschuwelijk! Alleen vuurwerk nog op een centrale plaats in de stad en door gemeente af te laten steken! Wat een verademing zal dat zijn voor menig burger! 63 procent van onze bevolking gaat nu gelukkig hierin mee!
  Uiteindelijk fijn dat ook onze Burgemeester een besluit wil nemen op een vuurwerkverbod ! Hoe heerlijk zou dat zijn om op oudejaarsdag avond onbezorgd je te kunnen verplaatsen naar familie en vrienden en daarna met zijn allen naar die centrale plaats…. Hoop zo dat dit de toekomst wordt!

 8. Goed besluit van de Burgemeester …Weg met die troep! Slecht voor Mens Dier en milieu! En buiten dat maakt het een ieder jaar maar weer te veel vuurwerkslachtoffers,waaronder nu ook twee kleine kindertjes die beide een handje kwijt zijn… Afschuwelijk! Alleen vuurwerk nog op een centrale plaats in de stad en door gemeente af te laten steken! Wat een verademing zal dat zijn voor menig burger! 63 procent van onze bevolking gaat nu gelukkig hierin mee!
  Uiteindelijk fijn dat ook onze Burgemeester een besluit wil nemen op een vuurwerkverbod ! Hoe heerlijk zou dat zijn om op oudejaarsdag avond onbezorgd je te kunnen verplaatsen naar familie en vrienden en daarna met zijn allen naar die centrale plaats…. Hoop zo dat dit de toekomst wordt!

 9. René Dentener op

  Eensch met Geraldien, maar de burgervader besluit niets in deze. Dat zal toch echt de gemeenteraad moeten doen door de aanpassing van de algemene plaatselijke verordening. Maar daar is door de onverzettelijkheid van de fracties van D66 en VVD in de Leidse gemeenteraad op dit onderwerp geen meerderheid voor te verkrijgen. Tenzij de landelijke politiek nu eens serieus met de zaak aan de slag gaat. De politiek schreeuwt wel moord en brand als er tijdens vredesmissies uitgezonden Nederlandse militairen gehandicapt raken of sneuvelen, maar afgerukte vingers of mensen die voor het leven getekend worden als hun ogen sneuvelen ten gevolge van een vermijdbaar risico (consumentenvuurwerk) daar sluit men de ogen en oren voor in dit land.

  Uiteraard valt het te prijzen dat steeds meer burgemeesters w.o. heer Lenferink nu hardop nadenken over een centrale vuurwerkshow in combinatie met een verbod op consumentenvuurwerk.

 10. @killRdevil: een burgemeester bepaalt niet via de APV de prijzen van vuurwerk. De APV heeft niets te maken met de prijsstelling van wat voor product dan ook. De APV gaat over hele andere zaken, zoals de regulering hoe vuurwerk opgeslagen moet worden en op welke dagen het mag worden verkocht. De APV gaat ook over de regelgeving rond seksinrichtingen, maar je denkt toch niet dat de burgemeester de prijsstelling van het bordeelbezoek vaststelt?

  Verder: leg eens uit wat je bedoelt met "Kijk eerst maar eens naar de belachelijk hoge prijzen van consumentenvuurwerk, misschien ligt daar de oorzaak wel van t harde geknal!!
  Door die prijzen jaar in jaar uit kunstmatig hoog te houden, is de burger zijn/haar vuurwerk elders gaan halen, waar de prijzen relatief goedkoper zijn."
  Uit je opmerking ‘belachelijk hoge prijzen’ concludeer ik dat je die prijzen te hoog vindt. Of bedoel je dat niet? Wat bedoel je dan wel met ‘belachelijk hoge prijzen’?

 11. Hebjehaarweer op

  Ik ben een groot voorstander om vuurwerk centraal te regelen, maar dan wel op meerdere punten!
  Ook zou je kunnen voorstellen dat er alleen op oudejaarsavond en uitsluitend siervuurwerk afgestoken mag worden, tussen 20.00 uur en 2.00 uur. Er worden hier in de Merenwijk nog steeds rotjes afgestoken !

 12. @Eric VTG:

  Het apv omhelst veel meer als alleen maar t kleine stukje wat jij omschrijft, dus ook t kostenplaatje…

  Mooi voorbeeld over belachelijk hoge prijzen consu vuurwerk:

  Hier in NL kost een crown pijlen pakket al gauw €100,-, waar je in Duitsland voor ditzelfde pakket misschien €40,- neerlegt.
  Dat is vreemd, vooral als je bedenkt, dat crown gewoon hier uit NL komt..

 13. Eens even kijken…wat kunnen we lezen in de AVP gemeente Leiden…

  Afdeling 13. Vuurwerk
  Artikel 2:71 Begripsbepalingen

  In deze afdeling wordt verstaan onder consumentenvuurwerk: Consumentenvuurwerk waarop het Besluit van 22 januari 2002, houdende nieuwe regels met betrekking tot consumenten- en professioneel vuurwerk (Vuurwerkbesluit) van toepassing is.
  Artikel 2:72 Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen

  Het is verboden in de uitoefening van een bedrijf of nevenbedrijf consumentenvuurwerk ter beschikking te stellen dan wel voor het ter beschikking stellen aanwezig te houden, zonder een vergunning van het college van de gemeente waar het bedrijf is of zal worden gevestigd.
  Artikel 2:73 Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling

  1. Het is verboden consumentenvuurwerk te bezigen op een door het college in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats.

  2. Het is verboden consumentenvuurwerk op of aan de weg of op een voor publiek toegankelijke plaats te bezigen indien zulks gevaar, schade of overlast kan veroorzaken.

  Deze plaat­sen zijn in ieder geval:
  a. op een voetpad, in een passage of in een onderdoorgang;
  b. in een portiek, galerij of dergelijke voor het publiek open­staande ruimte;
  c. in een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte;
  d. in een volksverzameling;
  e. daar waar zulks overigens hinder of overlast kan veroorza­ken

  3. De in het eerste en tweede lid gestelde verboden gelden niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1, van het Wetboek van Strafrecht.

  Artikel 2:73A Vervoer en opslag brandbaar materiaal

  1. Het is verboden op of aan de weg te vervoeren, bij zich te hebben of anderszins voorhanden te hebben kerstbomen, autobanden dan wel andere voorwerpen of stoffen met het kennelijke doel deze tijdens de jaarwisseling te verbranden dan wel voor dat doel op te slaan.

  2. Het verbod in het eerste lid geldt niet indien ter plaatse ten genoegen van een ambtenaar van Politie dan wel een andere daartoe door het college aangewezen ambtenaar wordt aangetoond dat het vervoer en/of de opslag van genoemde voorwerpen of stoffen geschiedt voor andere doeleinden dan die welke in het eerste lid worden genoemd.

  Goed te zien Raymon Smit het altijd bij het rechte eind heeft..

 14. En welke loser denkt olliebollig te zijn, om mijn naam zomaar op deze forum te plaatsen?
  Wees dan ook zo stoer om je naam hier te plaatsen, zodat ik ook persoonlijk kan reageren, houdt anders gewoon je smoel…
  Ik ben ook gewoon een mens en kan dus okk fouten maken, maar ik ben niet zo zielig om anderen op hun fouten aan te vallen en vervolgens namen te plaatsen.
  Dit is overigens in strijd met de gedragsregels, welke duidelijk kenbaar worden gemaakt.
  Ik zou je dringend willen adviseren deze goed door te nemen, alvorens weer te reageren oliebollig, want nu doe jij je naam echt eer aan

 15. Misschien toch iets fantasievoller worden in het verzinnen van inlognaampjes 🙂 Google spuugt pagina’s vol "killRdeviltjes" eruit. Had je ook gelijk even AVP Leiden kunnen Google-en, zo moeilijk is het niet en je had wat wijzer de wijsneus uit kunnen hangen 😛

  Hier is je volgende opdracht: Probeer eens het gezegde "de pot verwijt de ketel dat zie zwart ziet" te Google-en 😉

 16. @oliebollig: prima reactie, zonder enig onvertogen woord. En speciaal voor killRdevil: Crown vuurwerk komt niet uit Nederland, maar uit China. In beide gevallen is het niet de burgemeester die de prijs bepaalt.

 17. @oliebollig:

  Hoe je t ook wendt of keert, je handelt in strijd met de gedragscode…

  @Eric VTG:
  Mierenneuken kunnen we allemaal, dat is in jouw geval niks bijzonders…
  Crown vuurwerk houdt als ik mij niet vergis kantoor in Hoofddorp, dus lijkt t mij dat t toch echt hier uit NL komt…

 18. Piet Pekelharing op

  Zojuist in het Handelsregister online gezocht (zie webstek van de KvK): Er zit geen enkel bedrijf in Hoofddorp onder de naam Crown Vuurwerk. Ik vermoed dat ons duiveltje de importeur verward met de producent van het knalgoedje.

 19. Deze jongen doet maar eens beslissen om mierenneukers en azijnpissers geen aandacht meer te schenken, aangezien men t toch vooral op mij voorzien heeft en sleutelstad dit bij monde van Chris de Waard kennelijk goedkeurt, terwijl t in strijd is met hun eigen gedragscode…

  Heb duidelijk te kennen gegeven dat ik er niet 100% zeker van was, te weten door te vermelden: "ALS IK MIJ NIET VERGIS!"

 20. Piet Pekelharing op

  Inderdaad, duivelskiller, en daarom heb ik het eens voor u opgezocht. Helemaal gratis en voor niks.

  Intussen heb ik geprobeerd uit te zoeken of er nog vuurwerkfabrieken in Nederland in werking zijn. Volgens Wikipedia (zoekterm : Kunstvuurwerkfabriek van der Nat bv) is dat niet het geval:

  "Ook kwam hiermee een einde aan de laatste vuurwerkfabriek van Nederland."

  Er staat echter ook:

  "Met het sluiten van de vuurwerkfabriek is er een einde gekomen aan het fabriceren van de fonteinen wereldwijd en het ambachtelijk fabriceren van vuurwerk in Nederland."

  Dus mogelijk bedoelt men met de ‘laatste vuurwerkfabriek in Nederland’ de ‘laatste ambachtelijke vuurwerkfabriek in Nederland’. Wie weet meer? Wordt er nog wel of niet legaal vuurwerk geproduceerd in Nederland?

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline