D66-lijsttrekker Robert Strijk blikt vooruit tijdens de nieuwjaarsreceptie van zijn partij. (Foto: Emile van Aelst).

Strijk wil Leiden besturen op de D66-manier

De D66-manier. Dat is volgens lijsttrekker Robert Strijk van die partij dé manier om draagvlak te creëeren voor tal van ontwikkelingen in de stad. “Een open en transparante bestuursstijl, waarbij we echt luisteren naar de inwoners en ondernemers in de stad.” Strijk denkt dat die bestuursstijl de afgelopen vier jaar ook stevig heeft bijgedragen aan het van de grond komen van allerlei projecten die jarenlang vast zaten. Hij noemt daarbij als voorbeelden de studentencampus, de groene Oostvlietpolder, de ontwikkeling van de Aalmarkt en de aanleg van de RijnlandRoute.

Audiofragment: D66-lijsttrekker Robert Strijk gaat ook de komende vier jaar voor besturen op ‘de D66-manier’.

Belangrijke thema’s voor D66 zijn in deze verkiezingscampagne de kenniseconomie, waarbij investeren in onderwijs en het verbinden van de opleidingen in de stad met het bedrijfsleven hand in hand gaan. Als tweede speerpunt noemt Strijk een duurzamer Leiden met meer groen in de stad, extra fietspaden en -stallingen, laadpalen voor elektrische auto’s en leningen zodat mensen thuis energiebesparende maatregelen kunnen nemen.

Mensen die vorige keer op D66 hebben gestemd, maar de afgelopen vier jaar teleurgesteld zijn door de partij hoopt Strijk weer binnenboord te halen door ze te overtuigen van het nut en de noodzaak van sommige maatregelen die niet bij iedereen goed zijn gevallen. Bijvoorbeeld de aanleg van de RijnlandRoute.

Strijk: “Ik hoop ook bij die mensen aan te tonen dat dat echt een duurzame oplossing is.Niet alleen heel belangrijk voor de Leidse economie, maar ook voor het oplossen van veel files. Bovendien leggen we hem echt heel mooi aan met zo min mogelijk overlast voor de omwonenden en heel veel voordelen op andeere plekken in de stad.”

Advertentie

Leiden Gemeenteraadsverkiezingen 2014


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×