Wethouder: Opknappen Stationsplein jaren eerder

22

Het hoogwaardig herinrichten van het Stationsplein gebeurt als het aan wethouder Van Woensel ligt jaren eerder dan nu gepland. De vvd-wethouder komt daarmee tegemoet aan de wensen van een aantal partijen in de Leidse raad. Onder andere de PvdA en GroenLinks maken zich zorgen over inrichting van de openbare ruimte. Die moet bij voorkeur niet achterblijven bij de ontwikkeling van het Rijnsburgerblok en de andere deelplannen. Die mening is ook supervisor Rients Dijkstra van MAXWAN toegedaan. De twee miljoen die nodig is om ook het plein aan te pakken moet eerst verdiend worden in de te realiseren bouwplannen maar Van Woensel gaat kijken of hij het geld nu al beschikbaar kan stellen.

Audiofragment: Rients Dijkstra van MAXWAN is namens de gemeente supervisor over de ontwikkelingen in het Stationsgebied.

Volgend jaar wordt er begonnen met de sloop van het voormalige pand van de Kamer van Koophandel, dat van de Rabobank en een historisch pandje naast de Club 70 fietsenstalling. Aan de andere kant van het plangebied gaat de gekraakte kantoorflat tegen de grond. De gemeente start later dit jaar een procedure om de krakers eruit te krijgen.

Audiofragment: Wethouder Van Woensel wil elders in de stad meer kantoren slopen dan er bij het station worden bijgebouwd.

Delen

22 reacties

 1. Leiden op de kaart met het hoogste leegstaande kantoorpand van Nederland en omstreken? 😉
  Eerlijk gezegd, het ziet er vreselijk uit wat daar moet komen. Een en al afschuwelijke lelijkheid. Waar zijn de verbeelding en de estetiek? En groen lijkt er ongewenst, of misschien mag het niet van de betonlobby van dat in Leiden zo invloedrijke Bouwend Nederland. Ik kan me goed voorstellen dat geschrokken bezoekers straks snel weer het station in vluchten en op de eerste vertrekkende trein stappen.

 2. Het is ook niet voor niets een centrum-en-asfalt college dankzij de VVD66 wethouders. Het kan anders na 19 maart 2014!

 3. @Piet: wil je dergelijke hoogbouw in de Merenwijk of in de Kooi? Voor dergelijke projecten lijkt me het Stationsgebied de aangewezen plek. Hoopvol dat deze locatie op de schop gaat. Laten we hopen dat dit beleid ook na 19 maart wordt voortgezet. Er is veel steun in de raad van links tot rechts om de verpaupering van het stationsgebied aan te pakken.

 4. Johan Volkers op

  Verpaupering tegengaan: wie kan daar tegen zijn?
  Hoogbouw neerzetten met leegstand als gevolg?

  Zoveel historische steden zijn er niet in Nederland.
  Laten we koesteren wat we hebben en het stationsgebied een warmere uitstraling geven. Voor wolkenkrabbers en lege kantoorpanden wijken we graag uit naar steden als Almere, Rotterdam en Lelystad.

  Stem lokaal, want die komen met een genuanceerd, realistisch verhaal. Geen miljoenen in dure parkeergarages en lege kantoorpanden.

  Bezoek de vernieuwde site van Stadspartij Leiden Ontzet.
  Kijk waar betrokken Leidenaren voor staan en geef de partij meer invloed in de gemeenteraad. http://stadspartijleidenontzet.nl
  Een beetje promotie moet kunnen 🙂

  Hoe dan ook: Ga stemmen!

 5. Johan Volkers op

  Dat het stationsgebied opgeknapt moet worden, staat buiten kijf. Helaas hoor ik dat verhaal al zo lang ik in Leiden woon (vanaf 1989). De molens draaien langzaam. De maquettes zien er altijd mooier uit dan de uiteindelijke realisatie.

  De stad moet eens nadenken over haar uitstraling: half modern, half historisch? Werk aan de winkel!

 6. Werkt Eric veel-tesnel-geirriteerd misschien zelf in hoogbouw kantoorklerken flat in de Hofstad met uitzicht op de Sleutelstad en dubbele gangdeuren. De strekking van die laatste opmerking is hem natuurlijk direkt duidelijk.
  Opknappen van het stationsgebied heeft ook mijn voorkeur ivm. een nette entree naar de stad. Maar dan iets minder megalomaan, hetgeen dit college helaas karakteriseert. Het geld dat dan overblijft kan naar het verbeteren van de wijken toe. Ik heb nog een lijstje met 10 aandachtspunten voor onze wijk!

 7. Dat het Stationsplein een opknapbeurt kan gebruiken, daar is iedereen het wel over eens. Ik hoop alleen niet dat er in een hoog tempo een aantal fantasie-loze, betonnen torens neergezet gaan worden. Aan nog meer aangeklede parkeergarages heeft Leiden geen behoefte. De inrichting van dit plein vraagt om ontwerpers die in het oog springende gebouwen neer kunnen laten zetten. Waarom looft de gemeente Leiden hiervoor geen prijs uit voor het beste ontwerp?

 8. Het ziet er een beetje saai uit. Maarja, het is het stationsgebied.
  Wat verwarrend en verontrustend is: er wordt gesproken over het slopen van een ‘historisch pandje’. Het gaat hier waarschijnlijk om het beeldbepalende pand tussen rabobank en club ’70.

  Op de site van de gemeente staat nog:
  "Aan dit deel van de Stationsweg komt ruimte voor extra kantoren een grand café en een bankhal op de begane grond. Het beeldbepalende pand op Stationsweg 37 wordt behouden en aangepast. "
  (http://gemeente.leiden.nl/projecten/bouwenaandestad/stationsgebied/deelprojecten/)

  Waarom wordt een pand wat eerst een beeldbepalend pand is opeens een ‘historisch pandje’ dat kan worden gesloopt?
  Dit pand kan makkelijk worden bewaard en opgenomen in de ‘plint’. Dat maakt de overgang van nieuwbouw naar de historische binnenstad via de stationsweg ook vloeiender.

 9. "Maar ja, het is het stationsgebied". Het mag daar dus nóg lelijker en nóg onherbergzamer worden? Laten we het dan maar Betonplaza of/en Windplein gaan noemen.

 10. Is er op het stadhuis ook nog iemand die oog heeft voor de molenbiotoop rond molen De Valk? Waarom heeft het college het schrappen van het eerdere plan niet als mogelijkheid aangegrepen om de bouwhoogtes aan te passen zodat het bouwplan past binnen de regels die gelden voor een molenbiotoop?

 11. Erica van 't Gelulle op

  Leiden moet concurreren met New York, Almere, Sjanghai en Tokyo. Er moeten daarom veel meer kantoorgebouwen, parkeergarages, asfaltwegen en winkelpanden komen Dat ziet dit uitstekende college heel goed. Hulde daarvoor.

 12. Wanneer beginnen we nu eens te beseffen dat we Leiden als Leiden moeten houden en moeten vrijwaren van mensen die er een Haagse stijl van willen maken. De Breestraat is onder het mom van historische stijl gewoon verpest. We zitten niet te wachten om nu weer een "Haagse" stationsomgeving te krijgen. Laat Leiden niet leiden onder de invloeden van Haagse wethouders die na de verkiezingen weer snel hun zetel voor een andere stad verruilen en de Leidenaars met afschuwelijke hoogbouw achterlaten.

 13. Die uit Den Haag geïmporteerde wethouder van beton en stadsvernieling en de belangenbehartiger van Bouwend Nederland in de gemeenteraad regelen het wel.

 14. @Miep de Wit, je hebt helemaal gelijk. Een goed voorbeeld is de nieuwbouw in het centrum van Zaanstad. De daar gebouwde "Zaantoren" is een combinatie van nieuwe stijl en retro-aspecten van de oude Zaanse huizen. Zoiets zouden meer steden in de Randstad moeten doen.

 15. @Emile: als er tientallen appartementen komen, is het toch logisch dat er ook tien tallen parkeerplaatsen in dit complex worden gecreëerd? Als er kantoren met plek voor honderden werknemers komen, is het toch logisch dat er inpandig kan worden geparkeerd?
  Ik heb ook niet het idee dat de gemeente dit project financiert, maar dat de gemeente aan dit project (gronduitgifte?) juist verdient, maar dat kan ik mis hebben (het bericht is te summier om er conclusies aan te verbinden).
  @Miep: noem eens een voorbeeld van het verpesten van de Breestraat in de afgelopen paar jaar? Dit is een straat waar eigenlijk al decennia lang de tijd grotendeels (helaas) heeft stilgestaan sinds de jaren ’70. Het Aalmarktproject – als je daar op doelt – is verder geen bedenksel van een haagse wethouder (uiteindelijk is het de gemeenteraad die de beslissingen neemt en daarin zitten alleen Leidenaars: het idee van wethouders als passanten die een stad met ellende opzadelen, doet het leuk in de klaagzangen. Als het al waar zou zijn, blijft dat hoe dan ook aan de gemeenteraad liggen), maar is een indertijd door wethouder Ron Hillebrand in gang gezet project en wat mij betreft verdient deze Leidenaar daar een standbeeld voor.
  @Johan: als ik kijk naar de schaalgrootte van dit voorgenomen nieuwbouwproject, past het beter in de directe omgeving dan indertijd de Pieterskerk (bouw v.a. 1390, toen er amper dan 12 meter hoog werd gebouwd…). Nog een voorbeeld waar jouw voorgangers grote moeite mee zouden hebben gehad: de Burcht… Die stak helemaal als een reus temidden van de omringende bebouwing de lucht in.
  Bij gebrek aan vierkante meters zul je wel in de omgeving van het station in de hoogte moeten. Qua ligging doet Leiden eigenlijk niet onder voor de zuid-as in Amsterdam: vanaf Schiphol ben je er in 12 minuten.
  De markt voor kantoren trekt weer aan, zowel in 2014, 2015 als 2016 wordt er volop gebouwd en de huurprijzen per vierkante meter zijn ondanks de ‘crisis’ in Amsterdam Z-O alleen maar gestegen (tot gemiddeld 323 euro per vierkante meter) en de statistiek op het vlak van leegstand tonen een sterk dalende tendens. Het is onvermijdelijk dat er om de zoveel tijd leegstand ontstaat: denk aan de textiel fabrieken, denk aan schoolgebouwen, denk aan het fenomeen melkboer (die winkeltjes zijn verdwenen), denk aan kerken. De problemen zouden veel groter zijn in deze stad, als er indertijd geen fabrieken, scholen en kerken waren gebouwd en er geen melkboeren waren geweest.
  Anders dan jij geniet ik van de architectuur in Rotterdam: de Kop van Zuid is opnieuw tot leven gekomen dankzij een combinatie van hoogbouw en restauratie van historische panden. Het is mede aan de hoogbouwprojecten te danken dat restauratie van erfgoed kan worden betaald.

 16. Eric, ik heb geen problemen met het scheppen van parkeergelegenheid rond deze nieuwe kantoorgebouwen. Ik ben met je eens dat die parkeercapaciteit voor de gebruikers noodzakelijk is. Mijn bezwaar geldt het bouwen van fantasie-loze blokken hoogbouw waar geen enkele uitstraling vanuit gaat. De hoogbouw op de Kop van Zuid in Rotterdam heeft zijn eigen architectonische schoonheid, al zal niet iedereen dat kunnen waarderen.
  Voor een plein met een beperkt oppervlak zoals in Leiden is dit soort hoogbouw toch minder voor de hand liggend.
  Als jij aanneemt dat de gemeente Leiden aan zo’n nieuwbouwpand gaat verdienen, dan lijkt mij dat optimistisch. Dat zou inderdaad een ideale situatie zijn, maar ik krijg niet de indruk dat zo’n rendementsonderzoek is uitgevoerd, laat staan een voorwaarde is voor een bouwvergunning.
  Als het tegen zit, zal dit het volgende megalomane pand worden waarin niemand een meter wil huren. De ROC gebouwen naast het station Leiden Centraal en station Lammenschans, die met veel moeite gevuld worden, spreken voor zich.
  Dan de Breestraat. Ik vind die aangepast gevels van V&D niet echt lelijk. Dat geldt wel voor het oude stadsbouwhuis en postkantoor. Die lelijke gebouwen mogen dan wel blijven staan, terwijl er een oud pand, n.b. een rijksmonument, gesloopt gaat worden om een extra steeg te creëren. Wie mij kan uitleggen, waarom dat leidt tot een kwaliteitsverbetering, die mag het zeggen.

 17. Jantje van Leiden op

  Eric vtg vergist zich met die Aalmarktplannen. Die kwamen oorspronkelijk niet uit de koker van Hillebrand, maar van Walenkamp zaliger gedachtenis. Dat was al rond 1980 en heette toen nog Sleutelhof, later spottend ook wel Sleutelsof genoemd. Als Joop het moet doen met een lullig tunneltje, lijkt me een standbeeld voor zijn opvolger wat overdreven.

 18. @Jantje van Leiden: u heeft gelijk. Laten we de tunnel naar Ron Hillebrand vernoemen en Walenkamp een standbeeld geven. De man verdient sowieso al een standpunt.

  Emile: je hebt gelijk over de architectonische schoonheid op de Kop van Zuid. Ik vind deze ‘artist impression’ te schematisch om er een positief dan wel negatief oordeel over te vellen.
  Ik kan me overigens niet voorstellen dat de gemeente dit project gaat financieren.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline