Veel bewoners van de 364 woningen die Portaal in de Zeeheldenbuurt verhuurt, zijn de corporatie meer dan zat. Dat bleek wel uit de reacties op de kerstwensenactie die de buurtvereniging in de wijk heeft gehouden. In tientallen wensen hopen de bewoners vooral dat ze door Portaal met rust worden gelaten.

Portaal ligt weer overhoop met huurders Zeeheldenbuurt

Het ging een tijd lang goed met de onderlinge verhouding tussen Portaal en de huurders van die woningcorporatie in de Zeeheldenbuurt. Oorzaak: Portaal jaagt individuele bewoners de stuipen op het lijf door langs de deuren te gaan met sloopplannen die definitief zouden zijn. Eerder was er in grote lijnen overeenstemming tussen Portaal en de wijk. Er leek een evenwichtige mix gevonden tussen sloop en nieuwbouw, groot onderhoud, en kluswoningen. Voor dat laatste bleek geen enkele interesse, daarom verlaat Portaal dat idee. Volgens bewoners heeft dat vooral te maken met de veel te hoge prijs die Portaal voor de als kluswoning bestempelde huizen wil hebben. Bedragen van 125.000 euro zijn voor de zittende huurders sowieso niet haalbaar. Bovendien zouden de woningen het niet waard zijn gezien de staat waarin ze verkeren.

Audiofragment: Roos van Gelderen – lijstrekker en wethouder van de SP – en voorzitter Jo Verhoeven van de bewonerscommissie over de nieuwe ruzie tussen huurders en corporatie.

kraaienest.jpg

In het Kraaiennest aan de Evertsenstraat liepen de gemoederen al snel hoog op. (Foto: Chris de Waard).

SP-lijsttrekker Roos van Gelderen kwam eigenlijk het verkiezingsprogramma van haar partij aanbieden aan de bewonerscommissie van de Zeeheldenbuurt, maar al snel ging het over niets anders meer dan over de sloopplannen die Portaal deels jaren naar voren heeft gehaald. Zo wil Portaal een rijtje huurwoningen in de Oosterstraat al volgend jaar slopen. De bewoners is gevraagd al binnen enkele maanden te vertrekken. Het zou gaan om een pilot, waarbij Portaal op die plek een aantal modelwoningen gaat bouwen zodat de rest van de wijk kan zien hoe het er in de toekomst uit gaat zien.

Op 6 februari moet er een avond worden gehouden waar Portaal de huurders gaat informeren. De bewonerscommissie weigert die bijeenkomst inmiddels te organiseren. Voorzitter Jo Verhoeven is bang dat het dan de schijn zou wekken dat de bewonerscommissie, als vertegenwoordiger van de huurders, akkoord zou zijn met de aangepaste plannen.

De ruzie beperkt zich overigens niet tussen Portaal en de huurders. Binnen de bewonerscommissie zelf zijn recent ook een aantal personele wijzigingen geweest. Enkele leden stapten uit onvrede met de gevolgde aanpak op. Anderen kwamen de overblijvers juist versterken. Ook tussen huurders en gemeente botert het niet. De bewonerscommissie heeft enkele ambtenaren die vanuit de gemeente ondersteuning verleenden bij het hele proces aan de kant gezet. Ze zouden verslagen van besprekingen met de huurders tegen de afspraken in hebben doorgestuurd aan Portaal.

Advertentie

Leiden zeeheldensloop


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×