Zwartfront steunt anti-moskee campagne

43

Een organisatie met de duistere naam Zwart Front steunt de acties tegen de komst van een Moskee in Leiden Zuid-West. “Wij realiseren ons dat we, als vaderlandslievende Nederlanders, geen andere keuze hebben dan ons te verzetten, omdat onze manier van leven, onze cultuur en ons wereldse erfgoed onder directe dreiging ligt,” zo staat er onder andere te lezen op de verder anonieme website.

De naam Zwart Front verwijst naar een fascistische organisatie die tussen 1934 en 1941 in ons land actief was.

 zwartfront.jpg

“Wijkvereniging ‘Leefbaar Zuid-West’ en de ‘Vereniging van Eigenaren Haagweg’ hebben aangegeven zich tot het laatste moment te zullen verzetten. Zwart Front Zuid-Holland steunt hen hier graag bij,” zo staat te lezen op de Facebook-pagina van de schimmige organisatie.

De eveneens anonieme Facebook-pagina ‘Leiden staat op‘ heeft de afgelopen dagen al 1.330 aanhangers verzameld. Een oproep van de persoon achter de pagina om het niet alleen bij woorden te houden, maar om ook daadwerkelijk in actie te komen tegen de komst van de moskee leverde afgelopen weekeinde bijna 250 reacties op. Veel mensen zeggen bereid te zijn om te gaan demonstreren of om op andere manieren in actie te komen. “Gewoon varkensbloed op die bouwgrond storten. Wordt het onrein. Huppa stinkende bouw van de moskee ligt stil. Klaar!” schrijft ene Dennis Groot en Zwart Front-aanhanger Erik zegt: “Genoeg is genoeg! We hebben al genoeg Multicultuur in Nederland. Als we op deze voet blijven doorgaan blijft er niks over van onze identiteit.”

In datzelfde lijstje reacties kondigt Leefbaar Leiden ook nogmaals hun steun aan voor buurtbewoners die zich tegen de bouw van de moskee willen verzetten. De partij heeft overigens niks met de Facebook-pagina te maken, zegt duoraadslid Tomas Kok: “Ik wist er niks van. Ik heb de eigenaar inmiddels wel gevonden, maar die wil anoniem blijven.” Leefbaar Leiden heeft de Ter Haarkade op de eigen website inmiddels omgedoopt tot Ter Haatkade.

Delen

43 reacties

 1. Nou, dit zogenaamde ‘Zwartfront’ heeft blijkbaar nogal veel moeite met het begrip ‘democratie’. Alle partijen, exclusief Leefbaar, hebben voor de bouw van de moskee gestemd. Dus is er een democratische meerderheid voor.
  Men had tijd genoeg bezwaar aan te tekenen tegen de moskee, en nu voor de verkiezingen moet het opeens gebeuren? Dit ruikt naar pure propaganda van Leefbaar Leiden.

 2. @JL:
  Wat nou democratie?
  De gemeente Leiden is zelf ondemocratisch als de pest, door dit door de strot van de bewoners daar te drukken, met de mededeling dat er NIET in beroep kan worden gegaan ertegen, dit is duidelijk naar voren gekomen tijdens buurtbijeenkomsten, waar ik ook bij aanwezig was…
  Dus propaganda? Mijn kloten

 3. Gerrit de Wit op

  Van de website http://www.doorbraak.eu/wat-schrijft-rechts-21/

  "De fascistische splinter Zwart Front brengt tegenwoordig ook een blad uit, Bellum geheten. De splinter en het blad zijn opgezet door ene Ritchie Kolvers en zou afdelingen hebben in Nijmegen, Friesland en Zuid-Holland. Veel zal het allemaal niet voorstellen, daar bij Zwart Front-borrels meestal slechts vier mensen op komen dagen, waarvan de helft waarschijnlijk nog eens bestaat uit informanten voor de politie, maar dat geheel terzijde. Het blad ziet er best mooi uit. Alleen staat de inhoud me toch enigszins tegen. Zo is het blanke Zuid-Afrikaanse boer voor en na, wordt de Syrische president Assad gesteund, krijgt Benito Mussolini een veer in de poeperd gestoken en zouden veel antropologen Joden zijn die de “biologische verschillen” tussen “rassen” ontkennen. Zwart Front ontleent haar naam mede aan… Zwart Front, maar dan aan de versie die voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog actief was. Dat Zwart Front werd in 1934 opgericht door Arnold Meijer en oriënteerde zich op het Italiaanse fascisme. De beweging was zo antisemitisch als de pest en streefde naar een “vertrek” van alle joden uit Nederland. Maar volgens Zwart Front 2.0 is het “te makkelijk om achteraf te oordelen” over Zwart Front: “Het is heel belangrijk om de tijdsgeest in acht te nemen”, aldus de negationisten van Zwart Front 2.0."

  Het wordt een dolle boel daar in Zuid-West. Een paar buurtbewoners, zij-aan-zij met de extreem-rechtse brulapen van Leefbaar Leiden en de regelrechte fascisten van Zwart Front. Het zouden je vrienden maar zijn…

 4. @killRdevil: je schrijft alweer onzin.
  Er is niets door de strot van de bewoners geduwd en iedereen kan bezwaren indienen tegen een bestemmingsplan zolang dat in de inspraak en later in de beroepsfase ligt.
  Geen ambtenaar of wethouder verkondigt of heeft verkondigd dat er niet in beroep kan worden gegaan tegen een bestemmingsplanwijziging.
  En inderdaad: democratie. Dit bestemmingsplan is langs democratische weg tot stand gekomen en iedereen die bezwaar had willen maken, had dat kunnen doen.

 5. een Leids burger op

  Democratie JL? Ja in formele zin wel. Maar als ik de eerdere reacties van sommige buurtbewoners goed begrepen heb voelen zij zich juist misleid door de gemeente omdat hen gezegd zou zijn dat het slechts een kleine moskee zou worden en geen groot islamitisch centrum, zoals nu blijkt.

  Bovendien heeft inspraak of bezwaar maken sowieso weinig zin omdat de bouw van dat centrum toch al vast stond. Bewoners kunnen dan hoogstens nog wat marginale invloed uitoefenen op de inpassing van zo’n groot islamitisch centrum in de wijk, het aantal extra parkeervoorzieningen e.d.

  NU bezwaar maken of naar de rechter stappen heeft weinig zin tenzij er dingen gaan gebeuren die in strijd zouden zijn met het bestemmingsplan of de verleende vergunning.

  Maar wat men ook van LL mag vinden, en ik heb daarbij ook zo mijn bedenkingen, zijn zij voorzover ik weet met hun moskee-standpunt wèl consequent geweest. (niet alleen in verkiezingstijd dus.)

 6. Piet Pekelharing op

  Het is opmerkelijk te noemen dat deze rechtsextremisten ‘Meisje met parel’ een werk van de vermaarde schilder Johannes Vermeer in bovenstaande aanplakbiljet afbeelden.

  In de tijd van Johannes Vermeer had de gegoede burgerij het ook niet zo op met de multiculturele samenleving. Met name de gebedshuizen van volksvreemde godsdiensten moesten het ontzien. Andere godsdiensten dan het gerefomeerde geloof mocht vooral niet zichtbaar zijn in het straatbeeld. Zo moesten de katholieken bijeenkomen in zogenaamde schuilkerken. Pas rond 1900 kwam de katholieke emancipatie goed op gang. Tot die tijd waren bepaalde openbare functies niet voor katholieken toegankelijk.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Schuilkerk
  http://www.innl.nl/page/873
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Katholieke_emancipatie_in_Nederland

  Kennelijk zijn er mensen in ons land die willen dat de moslims dezelfde lange weg moeten afleggen als indertijd de katholieken.

  En hoe stond Johannes Vermeer, dusdanig bewonderd door de Zwart Fronters dat zij een werk van hem op hun plakkaat afbeelden, zelf eigenlijk in deze discussie? Wel, hij bekeerde zich tot het katholicisme om met een katholiek meisje te kunnen trouwen.

 7. Wakker Nederland op

  Zolang ze hun dubbele nationaliteit niet opgeven mogen ze wat mij betreft die lange weg tot in lengte van dagen afleggen en blijven ze maar lekker overal buiten.

 8. een Leids burger op

  Er zijn natuurlijk ook voorbeelden genoeg waarbij juist de katholieken de protestanten het leven zuur maakten en hen trachten te verdrijven:
  Inquisitie tegen alles wat ketters (lees: niet katholiek) was en later herroeping edict van Nantes in 1685 bijvoorbeeld waarbij veel hugenoten werden verdreven.

  Dat Nederland geen islamitisch land was was o.a. te danken aan de veldslag bij Poitiers waarbij de moslimexpansie juist tot staan werd gebracht.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Poitiers_(732)

 9. Zwart Front, Leidse Burgers, Wakkere Nederlanders, Leefbaar Leiden… Wat een gezellige lieden, en allemaal zo verdraagzaam. Wordt in Leiden misschien de NXB opgericht, de Nationaal-Xenofobe Beweging?

 10. @killRdevil; Nogmaals, jij snapt blijkbaar vrij weinig van de politiek. Wij, het volk, kiezen volksvertegenwoordigers, die voor ons de beslissingen maken. Zodat jij je niet voortdurend met het besturen van een gemeente hoeft bezig te maken, en ook gewoon werk zou kunnen doen. Eens in de vier jaar wordt er een gemeenteraad gekozen, zodat die een juiste afspiegeling vormt van de gemeente. Op dit punt hebben alle partijen (behalve Leefbaar) voor gestemd, dus is er een democratische meerderheid voor.

  Ben je het er niet mee eens, dan is dat jammer. Zo werkt een democratie nou een keer. En wat jou kloten daarmee te maken hebben, dat blijft me een raadsel.

 11. @Wakker Nederland; allereerst is het ‘als zij’ in plaats van ‘als hun’. Daarnaast kunnen Marokkanen hun (nu dus wel ‘hun’) dubbele nationaliteit niet opgeven. Die mogelijkheid wordt ze niet geboden door de Marokkaanse regering. Daarnaast vraag ik me af wat het nou uitmaakt of je nou één of twee nationaliteiten hebt. Functioneer je echt beter in de samenleving als je alleen een Nederlandse nationaliteit hebt?

 12. DIT is NEDERLAND EN! blijf NEDERLAND!
  Wij zijn niet tegen de moslim. Maar wel tegen de overheersing van moslims stop met de bouw van de moskee.

 13. @ een Leids burger: de omvang van de moskee had voor iedereen duidelijk kunnen zijn. Toen bewoners in Transvaal bezwaren aantekenden tegen een onderdeel van het bestemmingsplan Leiden zuid-west (Masterplan Noordman) hebben we ook goed gekeken naar de omvang van de te bouwen moskee.
  Het lijkt me heel sterk dan vanwege gemeentezijde andere informatie aan bewoners in Leiden zuid-west is verstrekt. Het concept bestemmingsplan lag ter inzage: de aanvraag voor een bouwvergunning voldoet aan de in het bestemmingsplan gestelde criteria.
  Die criteria lagen in de beroepsfase voor iedereen ter inzage.

  Dat het behoorlijk de hoogte in zou gaan, was ons volstrekt duidelijk en iedere bewoner van Leiden zuid-west had over dezelfde informatie kunnen beschikken. Andere informatie was er niet.
  Wat me opvalt is dat in deze discussie dit argument van misleiding vooral door Leefbaar Leiden wordt geuit. Enig bewijs hiervoor wordt niet aangedragen. Laat Tomas Kok maar met de stukken aankomen waaruit blijkt dat de gemeente een verkeerd beeld heeft geschetst. Leefbaar Leiden is nu al een jaar of wat aan het schreeuwen, krijsen, schelden, maar ik constateer dat a) er nog geen grammetje bewijs is aangedragen en b) dat ondanks het eindeloze geroeptoeter over een rechtsgang, LL nog steeds niet naar de rechter is gestapt.

  In ieder geval, sleutelstad mag er trots op zijn dat het mede dankzij de tendentieuze koppen reacties als "Maar wel tegen de overheersing van moslims stop met de bouw van de moskee." weet op te roepen. Lang leve de onderbuik, lang leve sleutelstad.

 14. Zwart front, wat een walgelijke club! Alleen die oranje-wit-blauw vlag op de poster al. De vlag die in de oorlog door de NSB en later door het apartheidsregime in Zuid-Afrika werd gedragen. Openlijk flirten en het verheelijken van het WO II fascisme.

  Schandalig dat partijen, vooral Leefbaar Leiden, die tegen de bouw van de moskee zijn hier nog geen afstand van genomen heben. Door dat niet te doen geef je aan het eens te zijn met deze neo nazi’s.

 15. een Leids burger op

  De omvang van de moskee(lees: groot islamitisch centrum) had voor iedereen duidelijk kunnen zijn ?
  Lijkt me niet:een bestemmingsplan regelt de bestemming van een bepaalde locatie. Niet de details.

  @Frits
  Wel ja, gooi alle tegenstanders van die moskee maar op één hoop……
  Dacht u nu echt dat veel moslims dan wel gezelliger en toleranter(verdraagzamer) zouden zijn?

  En nogmaals:wie kritiek heeft op het gedrag van sommige moslims enof de islam is niet noodzakelijkerwijs populistisch, racistisch, facistisch of xenofoob hoor.

 16. Kat-in-het-Bakkie op

  Als er een democratische beslissing is genomen t.a.v.dit Islamitisch centrum dan hebben we ons daarbij neer te leggen. Maar als ik naar omringende landen kijk dan zie ik dat het daar doorgaans niet bij blijft. Eerst het centrum en dan de Sharia, te beginnen in Zuidwest. En zeg niet dat dit onzin is want het is al werkelijkheid in Liverpool en Birmingham in Engeland. En wat is er tegen op de Sharia? Vrouwen worden dan tweederangs burgers zonder rechten.

 17. Namens Leefbaar Leiden een korte reactie op het artikel

  Vanzelfsprekend doen wij afstand van clubjes als Zwartfront, die op welke manier dan ook onderscheid op ras maken. Dat geldt ook voor extremisme en racisme vanuit de islam, en voor degenen die dit toelaten of misbruiken zolang ze er zelf geen last van hebben.

  Het is natuurlijk heel makkelijk om iedereen die bezwaar tegen dit islamitische centrum heeft in de racismehoek te drukken, maar de problemen los je er niet mee op.

  Wijkvereniging Leefbaar Zuid-West is overigens al maanden geleden opgeheven.

 18. Van een gemeenteraad die ja zegt tegen twee dure overbodige parkeergarages en andere megalomane projecten was niet anders te verwachten. Voor de achterban van Bouwend Nederland valt ook aan dit plan iets te verdienen.

 19. @Tomas Kok: ben je al naar de rechter gestapt?

  Eigenlijk is de opstelling van LL niet anders dan kiezersbedrog.

  Ik durf te wedden dat LL niet naar de rechter stapt maar wel probeert een aantal buurtbewoners aan te zetten om naar de rechter te stappen. Doet me denken aan een liedje van Pink Floyd (Us and Them): "forward he cried from the rear / and the front rank died."

  En wanneer, beste Tomas, ga je nu eens terugnemen dat de gemeente ‘smerige leugens’ richting bewoners heeft verkondigd, zoals je eerder vol bravoure roeptoeterde? Zoals Chris de Waard (hulde) hier aantoont, was het bouwplan tot in detail al minstens 2 jaar geleden bekend.

  In het bestemmingsplan stonden die uitgangspunten ook al. Ga er vanuit dat rond 2010 iedere belanghebbende op de hoogte had kunnen zijn.

  Voor een ander onderdeel van de bestemmingsplanwijziging, is de WTL indertijd naar de Raad van State gestapt, maar van Daan Sloos of ieder ander van LL was geen spoor te bekennen. Er waren vele bezwaarmomenten mogelijk tegen deze moskee, maar Daan Sloos heeft ze geen van allen benut.
  Hoe geloofwaardig ben je als je zegt tegen deze moskee te willen vechten, maar in de afgelopen jaren geen vinger hebt uitgestoken?
  Kiezersbedrog, meer niet.

 20. Daan Sloos was waarschijnlijk afwezig bij de commissievergaderingen of zijn vertegenwoordiger zat er te slapen. Sloos heeft het niet zo op commissievergaderingen, hoewel die belangrijk zijn voor de inhoudelijke discussie. Hij roeptoetert liever iets tijdens een raadsvergaderingen wanneer er meer pers aanwezig is. Die Tomas Kok kan Leiden waarschijnlijk niet eens aanwijzen op een blinde kaart, laat staan dat hij weet waar dit Marokkaanse islamitische centrum komt.

 21. zwarteklokkenluider op

  Het zijn blijkbaar "clubjes" als Zwart Front, die de misstanden van de plaatselijke politiek aan moeten kaarten. Leidens Belang gaat nu lekker met de eer aan de haal, terwijl ze daarvoor in geen velden of wegen te bekennen waren. Ga zo door Zwart Front! Blijkbaar kunnen veel de waarheid niet verdragen.

 22. @zwarteklokkenluider11 februari ’14, om 18:58
  Ik ben tegen de bouw van de moskee maar Zwartfront is een bijzonder enge club gebaseerd op fascistische grondslagen. Daar wil geen voor of tegenstander mee worden geassocieerd lijkt me. Of bent u vergeten wat er in WOII is gebeurd?? http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwart_Front

 23. een Leids burger op

  De grootte was dus kennelijk bij het vaststellen van het bestemmingsplan al bekend.
  Uit de door Chris de Waard geciteerde berichtgeving op sleutelstad blijkt verder dat:

  1."Alleen de VVD en Leefbaar Leiden stemden tegen het bestemmingsplan Haagwegkwartier Noordwest dat genoemde bouwplannnen mogelijk maakt".

  2."Tegen de komst van de moskee was in de buurt veel bezwaar."

  3."De raad denkt dat het met de overlast wel mee zal vallen legt de bezwaren naast zich neer".

  Toen was er dus een witfront dat veel bezwaar had en dat kennelijk onvoldoende serieus werd genomen…
  Nu is daar een zwartfront bijgekomen.

 24. ‘Een Leids Burger’ "Nu is daar een zwartfront bijgekomen"

  Je kunt en mag deze club Zwartfront nooit serieus nemen, ik hoop dat u dat ook bedoelt. Nogmaals dit is een eng clubje. Lees anders de reacties op hun facebook pagina, daar lusten de honden geen brood van. Of bestudeer de geschiedenis nogmaals: http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwart_Front

  O ja en ik ben tegen de komst van deze moskee… Maar wel op een normale manier.

 25. een Leids burger op

  @Rik
  Dat zwartfront bij de tegenstanders van die moskee gekomen was, was alleen een constatering. GEEN aanbeveling voor die club dus. En witfront was als grapje bedoeld…

 26. @een Leids burger: u maakt van verdraaien uw beroep.
  De VVD was niet tegen de moskee, maar was tegen de in het bestemmingsplan gereserveerde ruimte voor commerciële activiteiten.
  Leefbaar Leiden gaf aan niet tegen een moskee te zijn, maar tegen een moskee op deze locatie: "Leefbaar Leiden wil overal in Leiden een moskee toestaan, behalve net op deze plek, de VVD vindt, net als het CDA, dat bij de moskee veel te veel commerciële (winkel)ruimte wordt toegestaan."

  Het is prettig dat u constateert: "De grootte was dus kennelijk bij het vaststellen van het bestemmingsplan al bekend."
  Dat heeft u tot dusverre steeds ontkend, tegen beter weten (?) in.
  Waarom laat u het woord "kennelijk" niet gewoon weg?

  En waaruit constateert u dat de bezwaren onvoldoende serieus werden genomen? Het gaat hier om veronderstelde parkeerproblematiek. De raad is er van uitgegaan dat in dit plan voldoende parkeergelegenheid is voorzien (is cijfermatig onderbouwd). Op minder dan 8 minuten loopafstand is er ook nog eens een groot en gratis parkeerterrein bij de 5 Meihal.

 27. een Leids burger op

  Het is juist eric vtg die van steeds verdraaien zijn beroep maakt.

  Wie goed (terug)leest ziet dat ik nergens heb beweerd dat de VVD tegen de moskee was.Dat kan mij dus niet
  verweten worden. Ik heb slechts geciteerd dat:"Alleen de VVD en Leefbaar Leiden stemden tegen het bestemmingsplan Haagwegkwartier Noordwest dat genoemde bouwplannnen mogelijk maakt". Dat de VVD en LL daarvoor een verschillende reden hadden heb ik mij niet eens over uitgesproken……

  Mensen hebben verschillende redenen om tegen de bouw van een groot islamitisch centrum te zijn op een bepaalde locatie. Dat is dus niet alleen maar parkeerproblematiek.
  In aug.2011 waren er al vele handtekeningen tegen de moskee.

  En wat zegt het college:"De moskee komt er gewoon. Tot de bouw van het islamitisch centrum is al JAREN
  GELEDEN besloten als onderdeel van het wijkontwikkelingsplan voor Leiden Zuidwest. Bewoners hebben destijds al inspraak gehad." en "Uw tegengeluid (van de bewoners daar dus) heeft de door de gemeente te maken belangenafweging onveranderd gelaten"
  http://www.sleutelstad.nl/nieuws/archief/2011/11/moskee-in-zuid-west-komt-er-gewoon

 28. Beste Leidenaars is dit niet te danken aan de partij van PVDA.
  Vroeger kwam de PVDA voor de Nederlandse burgers op-
  NU voor eigen belang en buitenlanders ik heb van 1967 tot heden op de party PVDA ge stemt dit is de laatste keer.

 29. @een Leids burger: een paar honderd (al dan niet anonieme) ‘handtekeningen’ heeft terecht geen beleidskracht.
  Om lekker tendentieus te melden dat het college zou hebben gezegd: "De moskee komt er gewoon", als een soort lange neus reactie richting omwonenden, is typerend voor uw wijze van debatteren.
  Kom eens met argumenten om de belangenafweging van het college tegen te kunnen spreken.
  Drie buurtbewoners die voor de TV 2x hun onvrede kenbaar maken: sjongejonge, wat een indruk maakt dat. Massaal protest? Laat me niet lachen. Zielig gestumper van iemand die zegt dat z’n huis onverkoopbaar is, maar het nog niet eens te koop heeft aangeboden.
  Op een stad met bijna 122.000 inwoners zijn er nog geen 1.000 mensen die een tendentieus schotschriftje hebben ondertekend (zie de afbeelding elders op sleutelstad).
  Zijn die paar honderd mensen maatgevender dan de 121.000 andere Leidenaren? U houdt er een vreemd begrip van democratie op na.

  Geef eens aan wat er mis is in de belangenafweging van de gemeente? En nog beter: had dat gedaan toen er nog beroepsprocedures mogelijk waren.

  @Peiter: de PvdA zit niet in het college van B&W. De PvdA is in Leiden al decennia lang niet groot genoeg om eigenmachtig beleid door te drukken.

  Maar zijn Sloos en Kok nu al naar de rechter gestapt? Al in september 2013 werd dat aangekondigd…

 30. @ erik vtg
  @ een Leids burger
  Kunnen jullie niet es in de binnenstad samen een biertje gaan drinken ?

 31. een Leids burger op

  Wat er, mijns inziens, mis is met de belangenafweging van de gemeente had ik al eerder gezegd:Bovendien heeft
  inspraak of bezwaar maken sowieso weinig zin omdat de bouw van dat centrum toch al vast stond.(jaren voor
  aug.2011 dus). Bewoners kunnen dan later hoogstens nog wat marginale invloed uitoefenen op de inpassing van
  zo’n groot islamitisch centrum in de wijk, het aantal extra parkeervoorzieningen e.d.

  De spreekwoordelijke kogel is nu helaas door de kerk.(maar nog niet door de moskee, grapje natuurlijk.)

  @F.Hagendoorn
  Het zal U duidelijk zijn dat eric en ik van mening verschillen. Dat geeft niets. Maar wat ik kwalijk vind is
  dat eric mij, maar ook anderen, dingen in de mond tracht te leggen die ik niet gezegd heb en soms niet goed
  leest. Ook anderen hadden dat al eerder geconstateerd.
  "2-5-2012 13:28 uur.Eric vtg,Je probeert mij iets in de schoenen te schuiven wat ik niet heb geschreven."
  http://www.sleutelstad.nl/nieuws/archief/2012/04/flinke-blikschade-op-willem-van-der-madeweg#comments

  Zo blijft het natuurlijk langs elkaar heenpraten. Of dat met een biertje zal veranderen?……..

 32. een leidsche burger,
  Ten aanzien van eric heeft u helemaal gelijk.
  want het artikel de moskee komt er gewoon waarnaar u refereert is daadwerkelijk "eric" mensen stik maar wij bouwen daar een moskee en zint het je niet dan is dat jou probleem want zo denkt de gemeente erover.
  Weet je wanneer buurtbewoners geinformeerd worden als eigenlijk al alles besloten is, maar niet in het stadium dat de plannen aangemeld worden bij de gemeente.
  Maar ja eric zoals zo vaak als iemand het niet met je eens is dan verdraait hij het of is het warrig, want dan wil eric opeens niks snappen of begrijpen. Dus eigenlijk zijn woorden "is typerend voor uw wijze van debatteren" zijn ook heel goed toepasbaar op eric.
  Oh en eric even voor de duidelijkheid ik ben niet tegen de islam, maar tegen de groep mensen die intergreren van de islam onmogelijkmaken en de islam zien als heiligheid, want dat kan niet in een rechtsstaat.

 33. Ha, ha, Dennis, wat een wartaal. Binnen de katholieke kerk mag je het – jouw redenering volgende – dus niet meer hebben over de heilige drie-eenheid? Je begrijpt werkelijk niets, maar dan ook helemaal niets van het Nederlands rechtsstelsel en ook helemaal niets van wat vrijheid van godsdienst inhoudt.
  Sinterklaas, onze Goedheiligman, kan zeker ook al niet meer?
  Het doet overigens pijn aan m’n ogen om te zien hoe je met het mooie Nederlands omgaat.

 34. Piet Pekelharing op

  De verschrijving die zwarteklokkenluider maakt, Leidens Belang i.p.v. Leefbaar Leiden, geeft wel aardig aan waar zijn sympathie ligt.

 35. Piet Pekelharing op

  De verschrijving die zwarteklokkenluider maakt, Leidens Belang i.p.v. Leefbaar Leiden, geeft wel aardig aan waar zijn sympathie ligt.

 36. ik-erik jou, niet begrijpen. mogelijk jij heldere visie kunnen formuleren over hoe jou wartalig lezen samengaat met jou begrip.

  Ik heb het maar even zo neer gezet misschien is het dan niet meer zo warrig voor jou.
  Betreft wat je mag en niet mag in kerk moskee etc. Interressert mij niet zolaang je buiten die gemeenschap maar gewoon in de maatschappij aanpast. Wil je vasten in welk geloof dan ook dat mag zolang je je er maar niet door ziek meldt. Daarnaast naar jou info eric ja sinterklaas mag wel want dit is voor mij een fabel en hij mag gewoon lekker met zijn zwarte piet komen met rode lippen en oorringen. Helaas blijkt dat jij wel nu de wartaal aanslaat gezien de moskee discussie nu met sinterklaas wordt vergeleken door jou.

  Eric het is hopelijk ooit aan je reactie te lezen dat je gaat merken hoe het leven in elkaar zit en dat dit niet af hangt van taal, maar van intergratie en aanpassing.

 37. Hi Dennis, ‘intergratie’ bestaat niet.
  Anders dan jij vind ik dat integreren ook begint met een goed en helder taalgebruik van het Nederlands (sterker nog: een goede beheersing van het Nederlands is wat mij betreft een essentiële voorwaarde om goed te kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving), en op dit vlak valt nog veel te winnen voor jou.
  "Helaas blijkt dat jij wel nu de wartaal aanslaat…"
  Beste Dennis, dit is koeterwaals. Je hebt hier eerder verkondigd chemisch analist te zijn. Ik hoop dat je de scheikundige formuleringen beter beheerst dan het Nederlands, anders blaas je jezelf nog eens op.

  Je bent overigens zelf regelmatig begonnen met het verwijten van anderen dat zij geen goed Nederlands machtig zijn en in de openbare ruimte geen Nederlands spreken, waarbij je je er alweer geen rekenschap van geeft dat iedereen in een vrij land in de openbare ruimte die taal mag spreken die hij of zij wil.

  Terug naar het onderwerp: zijn de kiezerbedriegers nu eindelijk naar de rechter gestapt? Want dat is, beste Dennis, ook waar het om gaat en waar deze discussie mee is begonnen.
  Een politieke partij voert een hetze en roept al vanaf het begin van het gedoe rond deze moskee dat het zich tot het uiterste hiertegen zal verzetten, naar de rechter stappen, enz., maar heeft al die tijd niets gedaan. Volg de trits publicaties op sleutelstad. Alleen al in de afgelopen 5 maanden is er minstens 3x melding gemaakt van het naar de rechter stappen.
  Zo moeilijk is het niet om naar een rechter te stappen: je schakelt een advocaat in en die brengt de zaak aan. Afhankelijk van de urgentie kun je binnen een paar weken tijd al voor de rechter verschijnen. En als dit partijtje van veel schreeuwen en niets doen, het echt urgent had gevonden, had het in een voorlopige voorziening (kort geding) kunnen vragen om de bouwvergunning op te schorten.
  Het gekrakeel is bijna een terugkerend ritueel geworden: elke paar maanden wordt er iets in een microfoon geblèrd, en daar blijft het bij.
  Dat is het partijtje waarvan een vml. raadslid als volgt werd gekarakteriseerd op sleutelstad: "het onzichtbare duo-raadslid van Leefbaar Leiden (hij verschijnt nooit bij vergaderingen)", en die blijkens uitlatingen van zijn opvolger als ‘adviseur’ aan Leefbaar Leiden verbonden blijft. Je zou zo iemand als adviseur maar aan je partij verbonden hebben… Jarenlang lekker onkostenvergoedingen beuren, op jouw, mijn en de kosten van alle andere Leidenaren, maar daarvoor geen vinger uitsteken.

  Als je de website van LL leest, zie je er hoogdravende omschrijvingen als ‘burgerfuckerij’. Dit is, beste Dennis, burgerfuckerij: een raadslid dat onzichtbaar is. Dit is ‘burgerfuckerij’: steeds weer roepen dat je iets gaat doen, maar vervolgens geen vinger uitsteken.
  Er zijn mensen, die om wat voor reden dan ook, tegen de nieuwe moskee zijn, en wellicht denken dat Leefbaar Leiden voor hun belangen opkomt. Maar LL komt helemaal niet voor hun belangen op. LL doet feitelijk beschouwd helemaal niets.

  Daarom ook mijn conclusie dat hier sprake is van kiezersbedrog en Tomas Kok zichzelf bovendien als leugenaar te kijk heeft gezet door herhaaldelijk te beweren dat omwonenden qua omvang van de moskee iets anders is voorgehouden door de gemeente, terwijl dat aantoonbaar niet waar is.
  Een raadslid dat de gemeente van ‘smerige leugens’ beticht terwijl tot zo ongeveer op de vierkante millimeter al jaren geleden e.e.a. bekend was, is niet in staat om op adequate wijze invulling aan het raadslidmaatschap te geven. Je kunt voor of tegen een bepaalde maatregel zijn, maar als raadslid moet je je wel aan de feiten houden.
  Het effect van het geroep van zo’n raadslid is dat vervolgens anderen de onzin die is verkondigd voor waar gaan aannemen en ook roepen dat er door de gemeente is gelogen en omwonenden voor de gek zijn gehouden.

  Dit raadslid maakt zich daardoor m.i. schuldig aan een vorm van ophitsing en misleiding die niet past bij onze mooie stad.

  Verder: al jouw reacties, beste Dennis, worden getekend door vooroordelen, rancune, afgunst, angst en een schrikbarend gebrek aan inzicht in bijv. het Nederlands staatsbestel.
  Net als jij vind ik dat mensen die vasten zich niet de volgende dag ziek mogen melden, maar wat heeft dat nou wel of niet met de juistheid van een bouwvergunning voor een moskee te maken? Ik vind een kater ook geen goede reden om je ziek te melden, maar dat is – langs dezelfde meetlat gelegd – toch geen reden om een café een tapvergunning te ontzeggen?

 38. Piet Pekelharing op

  @zwartklokkenspel: Ik schrijf deze reacties op een computer die uitgerust is met Windows 7. Vandaar dat vrijwel alle reacties dubbel worden geplaatst.

 39. Piet Pekelharing op

  @zwartklokkenspel: Ik schrijf deze reacties op een computer die uitgerust is met Windows 7. Vandaar dat vrijwel alle reacties dubbel worden geplaatst.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline