Het manifest met de handtekeningen van 10 van de 13 lijsttrekkers. Van de zittende partijen tekent de VVD niet voor een groene polder, van de nieuwe partijen ontbreken de handtekeningen van de Partij van Tegenwoordig en de Libertarische Partij.

Oostvlietpolder eindelijk echt groen

Gisteravond is er voorlopig een einde gekomen aan een strijd die in de jaren ’90 van de vorige eeuw begon. Een strijd om de laatste Leidse polder groen te houden. Onder aanvoering van de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder. Begin jaren ’90 wilde de Provincie Zuid-holland er een baggerstortlocatie van maken. Toen die plannen na veel verzet werden geschrapt, kwam de polder in beeld als bedrijventerrein. Of, zoals de voorstanders het graag noemden, een bedrijvenpark. Met veel groen en geen zware industrie.

Audiofragment: Tien partijen ondertekenden gisteren het ‘Groene Oostvlietpoldermanifest’. Van de zittende partijen ontbreekt alleen de handtekening van de VVD.

Maar ook de afkeer tegen wat het groenste bedrijventerrein van Nederland zou moeten worden bleek zo groot dat vier jaar geleden in het Leidse coalitie-akkoord ‘Samen Leiden‘ werd afgesproken om de polder groen te houden. De afgelopen jaren is in een hele serie stappen toegewerkt naar dat definitieve besluit. Gisteravond was het zover, de Leidse gemeenteraad stemde unaniem in met het nieuwe bestemmingsplan waarin voor de polder een groene invulling wordt vastgelegd.

Voor het zover was, moest eerst de provincie akkoord gaan met de gewijzigde bestemming. Die wilde dat alleen doen als Leiden het samen met de regio eens zou worden over een alternatieve locatie voor het in de polder geplande bedrijventerrein. Dat werd vorig jaar gevonden bij Veenderveld, langs de A4 bij Rijpwetering. Daarna paste de provincie de structuurvisie aan.

ondertekenaars van het groene oostvlietpolder manifest

De lijsttrekkers van tien van de 13 partijen die meedoen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen onderschrijven het Groene Oostvlietpolder Manifest van de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder. In het midden – met blauwe trui – secretaris Hans Pieters van de VVO. Tien jaar geleden hing de vlag er nog heel anders bij. Toen was er in de Leidse raad nog een meerderheid voor het bedrijventerrein in de polder. (Foto: Chris de Waard).

Leiden Oostvlietpolder


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×