Burgemeester: "Kort geding onverstandig van Benno L"

Burgemeester Lenferink vindt het jammer dat Benno L. een kort geding aanspant tegen de staat. Dat schrijft hij in een brief aan de Leidse gemeenteraad: “Het kort geding en het juridisch verweer is primair een zaak van het Openbaar Ministerie, maar het is mijns inziens niet verstandig en draagt niet bij aan de rust die juist was ontstaan.”

Sinds mei van dit jaar zijn het Openbaar Ministerie en de Reclassering Nederland in gesprek over een stappenplan waarin afspraken worden gemaakt over de afbouw van de voorwaarden en op termijn ook de verwijdering van L’s enkelband. De klankbordgroep rond Benno L. is daarover ook geraadpleegd. “Versoepeling van voorwaarden is een gebruikelijk proces in het kader van de resocialisatie van een ex-gedetineerde,” aldus Lenferink die bang is dat een uitspraak van de kort gedingrechter in het voordeel van Benno L. dat zorgvuldige proces zou kunnen doorkruisen.

Lenferink herhaalt in zijn brief nogmaals dat hij niet vooruit wil lopen op de uitspraak van de rechter en de eventuele consequenties die dat kan hebben. Hij belooft wel de raad zo snel mogelijk na de uitspraak van de rechter te informeren over de dan ontstane situatie.

Advertentie

Leiden Benno L.


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×