Op het Wernink-trrein komen waarschijnlijk geen studentenwoningen. Er waren er 440 gepland, maar Leiden heeft ze niet meer nodig.

Studentenwoningen Wernink-terrein vrijwel zeker van de baan: Leiden bouwt duizenden kamers minder

Leiden heeft in 2020 geen tekort meer aan studentenwoningen. Dat zegt wethouder Laudy na een woonwensenonderzoek onder studenten. Voorwaarde is wel dat de circa 2.400 kamers die de komende jaren in Leiden worden gebouwd er ook echt bijkomen. Belangrijkste oorzaken voor het bijstellen van de prognose zijn het sociaal leenstelsel waardoor meer studenten ervoor kiezen om (langer) thuis te blijven wonen en de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden. Studenten die daar hun opleiding volgen, kiezen er vaak voor om dan ook een kamer in Den Haag te zoeken. Volgens Laudy gaat het echt om een daling in het aantal studenten dat in Leiden woonruimte zoekt. Er zou geen sprake zijn van een terugloop in het aantal studenten dat zich inschrijft bij de Universiteit Leiden.

Audiofragment: Wethouder Laudy over studentenhuisvesting. Leiden stelt de prognoses fors naar beneden bij.

Op plekken die in beeld zijn voor tijdelijke studentenhuisvesting, zoals het Wernink-terrein bij de Amphoraweg, worden waarschijnlijk geen studentenwoningen ontwikkeld. Laudy: “Die tijdelijke studentenwoningen ging om het opvangen van pieken. Als we over een aantal jaren inderdaad hebben gebouwd wat we nodig hebben, moet je je afvragen of je die tijdelijke woningen nog wel nodig hebt.”

Door de nieuwe inzichten is het aantal benodigde studentenwoningen fors naar beneden bijgesteld. Eerder werd er vanuit gegaan dat er – ook na de bouw van de circa 2.400 kamers – nog steeds een tekort zou zijn van twee- tot vierduizend kamers. Volgens Laudy blijft het wel mogelijk dat particuliere eigenaren ook in de toekomst bepaalde kantoorpanden geschikt maken voor studentenhuisvesting.

Advertentie

Leiden Politiek Werninkterrein


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×