Wethouder Marleen Damen overhandigt de financiële stukken van de gemeente aan vice-voorzitter Margreet van Wijk van de Leidse gemeenteraad. (Archieffoto: Chris de Waard).

Extra miljoenen voor nieuw zwembad De Vliet

Wethouder Marleen Damen (PvdA, financiën) heeft de kaderbrief gepresenteerd. Dat is de meerjarenbegroting die de gemeente elk jaar maakt. Uit het financiële doorkijkje voor de komende vier jaar blijkt dat Leiden de komende drie jaar geld tekort komt, maar dat wordt in het vierde jaar weer ingelopen. De oplossing: het naar voren halen van gereserveerd geld voor toekomstige uitgaven.

[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/209991681″ params=”auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true” width=”100%” height=”450″ iframe=”true” /]

Belangrijkste oorzaak voor de tekorten in de komende paar jaar is een lagere uitkering van het rijk. Als het rijk minder uitgeeft, krijgen gemeenten ook minder geld uit het Gemeentefonds. De twee bedragen zijn gekoppeld. Dat wordt ’trap op, trap af’ genoemd. Anders krijgen gemeenten dus meer geld, als de rijksoverheid meer uitgeeft. De Kaderbrief 2015 schetst het financieel meerjarenbeeld van Leiden voor de periode 2016-2019. Damen: “Leiden is een financieel gezonde stad. We hoeven door deze tijdelijke tegenvaller dan ook nergens op te bezuinigen.”

Voor twee grote projecten heeft Leiden extra geld gezocht en gevonden: fietsparkeren bij het station Leiden Centraal en de nieuwbouw voor zwembad De Vliet. Het college trekt € 2,9 miljoen extra uit voor zwembad De Vliet en in het fietsparkeren worden ook vele miljoenen geïnvesteerd voor duizenden extra plekken. Onder meer onder het te ontwikkelen Rijnsburgerblok komen circa 5.000 plaatsen.

Damen geeft de gemeenteraad wel vast een waarschuwing mee: “Het financiële beeld biedt nauwelijks ruimte voor nieuwe plannen. De focus ligt daarom de komende jaren op de uitvoering van bestaande plannen. De programma’s Binnenstad, Sportnota, Kennisstad en Bereikbaarheid worden voortgezet. Hetzelfde geldt voor het investeringsplan voor onderwijshuisvesting, de Nota Wonen, de Cultuurnota en de Erfgoednota. Nu de decentralisaties een feit zijn, zet de gemeente door met de vernieuwingen op het terrein van jeugd, zorg en welzijn, de zogenaamde transformatie. Hiervoor is de komende jaren € 8 miljoen beschikbaar.”

De OZB voor woningeigenaren daalt met 1,5% per jaar t/m 2018. Een dure afspraak uit het collegeakkoord. De Afvalstoffenheffing en Rioolheffing zullen alleen trendmatig stijgen.

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×