Hydraulisch transporteren grond scheelt 2.850 vrachtwagens

2

De vijf kilometer lange buis die van de bouwput aan de Lammermarkt naar een depot in de Oostvlietpolder loopt, voldoet prima. Via de buis wordt de grond afgevoerd van de ontgraving van de Lammermarkt. Daar wordt een 24 meter diepe put gemaakt voor de diepste parkeergarage die ooit in Nederland is gebouwd. Het hydraulisch transporteren van de grond voorkomt een stroom van zandwagens door Leiden. Zo’n 50 per dag en dat 57 dagen lang.

Chris de Waard bezocht de bouwplaats aan de Lammermarkt en vervolgens het depot in de Oostvlietpolder en liet zich het proces uitleggen door omgevingsmanager Marieke Duineveld van de ontwikkelcombinatie Dura Vermeer – Besix die de garage bouwt en door projectleider Pieter Koman van Verboon Maasland die verantwoordelijk is voor het hydraulisch transport..

Bij de bouwkuip aan de Lammermarkt staat de cirkelvormige buitenwand van de parkeergarage al een tijdje op z’n plek. Ruim 30 meter de bodem in. Daarbinnen wordt nu de grond weggehaald. De eerste drie meter is afgevoerd. Daar zaten allerlei eerder in kaart gebrachte archeologische resten in.

De komende twee weken wordt kleiachtige grond met een graafmachine afgegraven. Die wordt in een grondpers gestopt, waar er water bij wordt gespoten. De grond wordt vervolgens zo los gemaakt dat er een soort blubberstroom de buis in gaat. die kan daardoor niet verstoppen. Om voldoende kracht in het buizenstelsel te houden om het water vijf kilometer verderop weer uit de leiding te laten spuiten, worden verschillende ‘boosters’ gebruikt.

In de Oostvlietpolder, op een flink stuk weiland langs de Europaweg, komt de modderstroom weer uit de buis. De toplaag van het grasland is afgegraven en ligt als een dijk rond een enorm meer. Daar stroomt de modder in. Het water gaat via een retourleiding terug naar het Rijn Schiekanaal. De grondlaag blijft achter en zo wordt het land opgehoogd. Een win-win-situatie. De grond hoeft niet tegen betaling ergens te worden gestort en de boer heeft een mooie manier om zijn land op te hogen.

Over een week of twee is aan de Lammermarkt een diepte van circa 13 meter bereikt. Daar gaat de kleigrond over in een zandlaag. De grijper wordt dan vervangen door een installatie die de losse zandgrond opzuigt en de buis inpompt. In de Oostvlietpolder wordt de buis tegen die tijd verlegd naar een tweede depot, dichter bij de Europaweg. Daar komt het zand dan terecht. Dat is namelijk niet geschikt voor het ophogen van het weideland en wordt verkocht om te worden gebruikt bij bouwprojecten elders.

De boer heeft zijn land voorlopig overigens nog niet terug. In 2017 wordt ook de grond onder de Garenmarkt op dezelfde manier ontgraven en het is de bedoeling dat ook die grond via ene buis naar de Oostvlietpolder wordt getransporteerd.

Delen

2 reacties

  1. Het water van de vliet is hier door vervuild door slibresten en zuurstof arm geworden .
    Is hier wel over nagedacht?

  2. Interessant verhaal van Chris over de bodemopbouw t.p.v. de Lammermarkt. Eerst de zompige kleilaag eraf tot -13m en dan het zand in. Dat is natuurlijk fluviaal zand dat al lang geleden afgezet is. De techniek die de bouwer gebruikt is efficient en scheelt een hoop verkeer. De afgezogen grond wordt ook nog eens nuttig hergebruikt. Ook is er niet met heipalen gewerkt met mogelijke schade aan de historische gebouwen in de omgeving. Je maakt een smalle sleuf met een speciale grijper en stort hierin in water uithardend beton voor een keerwand. De innovatie in de bouwwereld staat zeker niet stil en dwingt respect af. Het geeft te denken, want het Churchill Avenue team kreeg in het verleden van PZH en de gemeente te horen dat de bodemgesteldheid onder Leiden niet geschikt was. Nu we dit bodemprofiel kennen en vergelijken met die van de weidegebieden in de Papewegse en Oostvlietpolder is het aanleggen van een tunnel gebaseerd op soortgelijke technieken door Leiden dus goed mogelijk en zelfs gunstiger dan door de polders. Maar ja, daar ging het natuurlijk niet om. Ach, het was maar een burgerinitiatief en het zou eens de gemeentelijke en provinciale bureaucraten de markt uitblazen.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline