De Leiderdorpse oud-wethouder en Leidse oud-professor Jan den Boeft kreeg van de Leidse loco-burgemeester Marleen Damen. (Foto: Frans Brocken).

Lintje voor oud-wethouder en -hoogleraar Den Boeft

Op vrijdag 3 juli 2015 heeft de heer Jan den Boeft uit handen van de Leidse loco-burgemeester Marleen Damen een koninklijke onderscheiding gekregen. Tijdens een bijeenkomst in het gebouw van de Koninklijke Uitgeverij Brill, werd prof. dr. Den Boeft benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Den Boeft nam eerder die dag afscheid als redactielid van het internationaal wetenschappelijk tijdschrift Vigiliae Christianae.

Den Boeft werd in 1978 lid van de gemeenteraad van Leiderdorp. Acht jaar later werd hij namens het CDA wethouder van Ruimtelijke Ordening Volkshuisvesting Milieu en Verkeer. Deze functie vervulde hij van 1986 tot 1990. Als wethouder stond hij bekend als toonaangevend, doortastend en vernieuwend. Hij maakte zich sterk voor de sociale woningbouw in de stad, evenals het milieu.

In 1986 begon hij met zijn werkzaamheden voor het tijdschrift Vigiliae Christianae, waarvan hij in 1989 een van de hoofdredacteuren werd. Al die jaren gaf Den Boeft samen met professor van Winden leiding aan het tijdschrift en hij droeg zorg voor hoogwaardige beoordelingen van wetenschappelijke artikelen en een stipte verschijning. Het tijdschrift was en is nog steeds leidend op het terrein van vroegchristelijke studies en een van de belangrijkste wetenschappelijke tijdschriften bij het bestuderen van religie.

Jan den Boeft bleef altijd een onderwijsman en een wetenschapper. Van 1984 tot 1987 was hij voorzitter van de door de staatssecretaris van onderwijs ingestelde werkgroep ‘Heroverweging Eindexamens Klassieke Talen’ (WEKT). In een hoog tempo, dankzij zijn leidinggevende capaciteiten, werd in 3 jaar tijd een gedegen en gedetailleerd examenprogramma geformuleerd. Dertig jaar na dato is de examenvorm die de werkgroep toen formuleerde nog steeds een blijvend succes.

Leiden Leiderdorp Nieuws Politiek Science


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×