Holland Society Of New York viert Leidens Ontzet mee

De drie oktoberviering in Leiden wordt dit jaar bezocht door enkele bijzondere gasten: The Holland Society of New York. Enkele bestuursleden zullen het Haring & Corenwiijngala bijwonen en een grotere groep is op 2 en 3 oktober te gast bij de 3 October Vereeniging. Dat is overigens niet voor het eerst. Vanaf halverwege de 19e eeuw was er grote belangstelling in de VS voor Nieuw–Nederland, de kolonie die de Engelsen in 1667 overnamen. Het jonge Amerika vermoedde dat het via deze kolonie veel had overgenomen van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

In 1885 werd The Holland Society of New York opgericht door afstammelingen van de kolonisten. Deze club had ook belangstelling voor de geschiedenis van Nederland vóór de emigratie naar Amerika. Men zond op goed geluk een brief naar degenen die belast waren met de viering van Leidens Ontzet. Deze brief kwam aan bij de in 1886 opgerichte 3 October Vereeniging, die meteen om hulp vroeg bij de financiering van het feest.

HollandSocietyDe Amerikanen verklaarden zich bereid de uitdeling van het bier aan arme mannen te betalen. Als dank werd een banier “Hulde aan onze broeders in Amerika” meegevoerd in de optocht van 1886. Dat was niet het eind van het verhaal. De secretaris van de Holland Society wist vele medeleden te bewegen om lid te worden van de 3 October Vereeniging. Zij brachten in 1888 een bezoek aan Nederland en aan de 3 oktoberviering. 

De leden van de Holland Society worden op 2 oktober ontvangen door De Lakenhal, varen door de grachten en komen daarna bij Erfgoed Leiden, waar ze worden bijgepraat over de banden tussen Leiden en de VS. Niet alleen het bezoek van hun club in 1888 komt aan de orde, maar ook de Pilgrims, die het burgerlijk huwelijk, de lokale democratie en Thanksgiving meenamen maar ook de Nederlandse inspiratie voor de Amerikaanse grondwet, de
Leidse financier van de jonge Nederlandse kolonie in de VS en de Leidse voorvaderen van president Obama.

Cultuur Leiden 3 Oktober 2015


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×