Wethouder Damen (rechts) overhandigt de begroting aan VVD-raadslid Margreet van Wijk-Meijer in haar rol van plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. (Foto: Gemeente Leiden).

Begroting op orde: Leiden investeert 300 miljoen in de stad

Wethouder Marleen Damen (PvdA, Financiën) heeft gisteravond de gemeentebegroting voor 2016 aangeboden aan Margreet Van Wijk- Meijer, plaatsvervangend voorzitter van de Leidse gemeenteraad. Damen is positief over de financiële positie van Leiden, maar waarschuwt tegelijkertijd voor een aantal onzekerheden. Bijvoorbeeld de opvang van een flinke groep vluchtelingen, waarvan nog onduidelijk is wat dat Leiden gaat kosten.

Chris de Waard is gesprek met wethouder Marleen Damen over de begroting.

Marleen Damen: “We zijn bijna een jaar onderweg met de invoering van de drie decentralisaties en het lijkt er op dat de budgetten toereikend zijn. Maar het is echt nog te vroeg om te kunnen concluderen dat dit zo blijft. “We moeten hier echt ervaring mee opdoen en het geld dat nu over lijkt te blijven niet voor andere doeleinden bestemmen.”

Leiden investeert de komende jaren het enorme bedrag van ruim € 300.000.000 in de stad. Het Singelpark, het Leiden Bio Science Park, het Stationsgebied en de binnenstad zijn grote projecten waar Leiden onverkort mee door gaat.

Tegenover die investeringen staan ook nog voor vele miljoenen aan bezuinigingen. Bijvoorbeeld op de gemeentelijke organisatie. Tot 2019 moet hierop nog voor circa € 12 miljoen bezuinigd worden, terwijl daar de budgetten afgelopen jaren al met ruim € 20 miljoen zijn verlaagd. Damen: “De eerste 80% is bij zo’n bezuinigingsoperatie het ‘makkelijkste’, maar we moeten nu toch echt ook die laatste 20% zien te regelen.”

Zaken als het digitaliseren van het parkeren moeten in de toekomst zorgen voor lagere exploitatiekosten. In plaats van dagelijks handhavers op pas te sturen om te controleren of er wel een parkeerkaartje is gekocht, gaan in de toekomst scanauto’s op pad. Dat is veel efficiënter. Het aantal handhavers wordt dan steeds verder teruggebracht. Overigens heeft Leiden niet voldoende geld om alle parkeerinvesteringen te betalen. Daarom wordt er voor enkele jaren een greep gedaan in het weerstandsvermogen van de gemeente. Er is afgesproken dat die concernreserve altijd minimaal 30 miljoen groot moet zijn, maar daar wijkt Leiden dus gedurende enkele jaren vanaf. Zodra betaald parkeren overal is ingevoerd en ook de ondergrondse garages aan de Lammermarkt en de Garenmarkt open zijn, nemen de parkeerinkomsten zo fors toe dat de lening weer kan worden afgelost.

Voor de zomer werd al een hele serie bezuinigingen bekend die nu verder in de begroting zijn verwerkt. Het gaat daarbij bijvoorbeeld op kortingen op de budgetten van Stadspodia, BplusC en enkele culturele festivals. De in het bestuursakkoord afgesproken bezuiniging van € 1 miljoen kan niet worden gerealiseerd door de subsidies niet te indexeren. Door de lage inflatie levert dat onvoldoende op. Daarom worden de subsidies nu negatief geïndexeerd met -0,6%.

Economie Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×