Nu de kapvergunningen zijn ingetrokken, hanteert het college nu als uitgangspunt dat er zoveel mogelijk bomen in de Kooi behouden moeten blijven.

Massale bomenkap in de Kooi van de baan

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft vandaag de 94 eerder verleende kapvergunningen voor evenzoveel bomen in de Kooi ingetrokken. Aanleiding daarvoor is de uitspraak, begin deze maand, van de Commissie Bezwaarschriften. Die oordeelde in de behandeling van meer dan 200 bezwaarschriften van bewoners uit de Kooi, dat het college niet zorgvuldig genoeg had gekeken naar de mogelijkheid om bomen te behouden. Dat gaat nu alsnog gebeuren.

Uitgangspunt wordt nu volgens wethouder Laudy het behoud van zoveel mogelijk bomen. Er volgt een onderzoek waarbij per boom wordt bekeken wat de kwaliteit is, de groeiplaats en de te verwachte resterende levensduur. Ook volgt er de komende tijd intensief overleg met een opgerichte klankbordgroep in de wijk. Ook de bomenbond wordt bij het proces betrokken.

Aanleiding voor de massale bomenkap die nu dus wordt teruggedraaid is het oplossen van de waterproblematiek in de Oude Kooi. De maatregelen om dat op te lossen gaan onverkort door, maar worden zoveel mogelijk losgekoppeld van de toekomstige inrichting van het maaiveld. Waar Laudy eerder de verwachting uitsprak dat deze werkwijze veel duurder zou uitpakken, denkt hij nu binnen de eerder beschikbare budgetten te kunnen blijven. Door meevallers bij de aanbesteding van het werk.

Leiden Politiek boomkap Oude Kooi


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×