De exploitatie van zwembad Poelmeer in Oegstgeest gaat per 1 januari 2016 over van Sportfondsen naar Optisport. (Foto: PR).

Exploitatie zwembad Poelmeer definitief naar Optisport

Half oktober gunde de gemeente Oegstgeest het beheer en de exploitatie van zwembad Poelmeer voorlopig aan Optisport Exploitatie B.V. Nu, na het verstrijken van de bezwaartermijn en na vaststelling van de begroting door de gemeenteraad, is deze gunning definitief geworden. Optisport gaat de komende 15 jaar in Oegstgeest aan de slag. De gemeente stelt in Optisport een ervaren partner gevonden te hebben die het zwembad voor Oegstgeest behoudt en aanpast aan de eisen van deze tijd.

Optisport is geen onbekende partij in onze regio. De organisatie heeft al 21 jaar ervaring met het beheren en exploiteren van zwembaden en is bijvoorbeeld betrokken bij zwembad De Schelft in Noordwijkerhout. Optisport zal Poelmeer de komende 15 jaar risicodragend exploiteren. Ook wordt binnen het eerste contractjaar een renovatie uitgevoerd. In het aanbestedingstraject behaalde Optisport zowel op prijs als op kwaliteit de hoogste score. De totale inschrijfsom komt uit op ongeveer €250.000 en blijft daarmee ruim binnen het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget van €400.000.

Het is de bedoeling dat het personeel, nu nog in diesnt bij de huidige exploitant Sportfondsen, over gaat naar de Optisport. De gesprekken met het personeel daarover gaan op korte termijn van start. In de loop van de maand ondertekenen de gemeente en Optisport de samenwerkingsovereenkomst. Dan worden ook de plannen voor het zwembad gepresenteerd. Optisport start op 1 januari 2016 in het zwembad Poelmeer.

Oegstgeest Politiek Sport poelmeer


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×