Rekenkamercommissie kritisch over Leids duurzaamheidsbeleid

De gemeente Leiden heeft veel te veel duurzaamheidsambities en er wordt bovendien nauwelijks gekeken hoe effectief de maatregelen zijn waar geld in wordt gestoken. Ook gaat er veel geld naar maatregelen die maar weinig duurzaamheidswinst opleveren en wordt een extreem hoog percentage – meer dan de helft – van de aanvragen die bij het Leidse Fonds Lokale Initiatieven worden ingediend afgewezen. Dat schrijft de Leidse Rekenkamercommissie in haar nieuwste onderzoeksrapport ‘Rekenen voor Duurzaam Leiden’ dat gisteravond werd gepresenteerd in de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid. Over een week of drie wordt het rapport door de raadsleden inhoudelijk behandeld.

Vice-voorzitter Wassenaar van de Rekenkamercommissie over de kritiek op het Leidse duurzaamheidsbeleid.

Vice-voorzitter Mattheus Wassenaar van de Rekenkamercommissie gaf gisteren een korte toelichting op het rapport. Hij wees de raadsleden op de problemen en bood als oplossing een ‘rekentool’ waarmee de effecten van de verschillende maatregelen voortaan kunnen worden gemeten.

Daarnaast pleit de Rekenkamercommissie voor het stellen van heldere doelen. “Veel zaken zijn nu slecht meetbaar”, stelt Wassenaar: “Bijvoorbeeld de ambitie om verspilling in de horeca substantieel terug te dringen. Maar nergens staat wat substantieel is.” Beter is volgens de RKC om de effecten te meten aan de hand van zaken als de reductie van CO2, het aantal vierkante meters stadsgroen en de waterbergingscapaciteit. Die zijn volgens de RKC prima geschikt, omdat ze heel objectief meetbaar zijn.

In het rapport wordt nog een aantal zaken opgemerkt. Bijvoorbeeld het feit dat 25% van de besteedde subsidiegelden is gestoken in vloerisolatie. Een dure maatregel die nauwelijks duurzaamheidswinst oplevert. Daarentegen is spouwmuurisolatie zeer effectief, maar daar ging maar weinig geld heen. De gemeente moet daarom bij het beoordelen van de subsidieverzoeken beter gaan letten op de effecten van de voorgenomen maatregelen.

Tenslotte adviseert de Rekenkamercommissie om de afgewezen aanvragen nog eens opnieuw te beoordelen. Volgens Wassenaar zitten er goede ideeën bij die wellicht met een betere onderbouwing alsnog kunnen worden uitgevoerd.

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×