Ontspoorde ambitie: onderzoekscommissie maakt gehakt van oud-bestuur ROC Leiden

Het College van Bestuur van het ROC Leiden heeft in de periode voor 2011 onverantwoord en verwijtbaar gehandeld met betrekking tot de nieuwbouw. Dat concludeert de Commissie onderzoek huisvesting ROC Leiden in haar rapport dat gisteren is gepresenteerd. Naast het toenmalige bestuur krijgen echter ook de gemeente, toezichthouders, inspectie en het ministerie ervan langs.

Aanleiding van het onderzoek was het dreigende faillissement van het ROC Leiden. De MBO-instelling kon deze zomer de sterk groeiende lasten van hun twee gebouwen bij stations Lammenschans en Centraal niet meer dragen. Minister Bussemaker van Onderwijs maakte daarop 40 miljoen euro vrij om de school te redden.

Onverantwoorde risico’s
De titel van het rapport geeft al ten dele weg wat een aanleiding geweest is voor het enorme debacle: Ontspoorde ambitie. Die ambitie bleek niet te zitten in het geven van goed onderwijs, maar in hun nieuwbouwproject. Volgens de commissie nam het bestuur, destijds onder leiding van Jacques van Gaal, daarin onverantwoorde risico’s.

Megalomaan
De nieuwbouwplannen, die wel naar de mening van commissie wel gerechtvaardigd waren, werden steeds gewijzigd en daarmee steeds megalomaner. Van één pand naar twee, omdat de aantrekkelijke grond bij het Centraal Station vrij kwam en het ROC, dat bij Lammenschans al ging bouwen, de concurrentie voor wilde blijven. Dat besluit leidde van alleen voor het ROC bouwen tot ook ruimte vrij maken voor winkels, stageplaatsen en een middelbare school. De kosten stegen van 46 miljoen naar 223 miljoen euro.

Meer zondebokken
Naast het oud-bestuur worden ook andere partijen verantwoordelijk gehouden voor de catastrofe. De Raad van Toezicht was te weinig betrokken. Er is geluisterd naar een slechts kleine groep van externe adviseurs. De gemeente heeft te weinig gedaan om het probleem aan te pakken. De onderwijsinspectie heeft veel te laat aan de bel getrokken. En het ministerie van Onderwijs kende geen heldere aanpak voor dergelijke financiële problemen, waardoor een uiteindelijke oplossing veel later dan nodig voorhanden kwam.

Meer toezicht
Tenslotte raadt de onderzoekscommissie aan de juiste mensen op de juiste plek te zetten, en dat de instelling zich primair gaat richten op het geven van onderwijs. Verder moet het toezicht, vanuit instelling én vanuit overheid, sterk verscherpt worden.

Economie Onderwijs Politiek ROC Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×