Studentenhuisvester DUWO mag langs de Waardgracht en het Looiersplein twee woongebouwen laten bouwen en hoeft niet te wachten tot de vergunning onherroepelijk is.

Meelfabriek mag bouwen voor DUWO ondanks risico's rond vergunning

Begin dit jaar verleende de gemeente een omgevingsvergunning aan DUWO voor de ontwikkeling van 56 appartementen in twee gebouwen langs de Waardgracht en het Looiersplein. Dat de bouw nog niet is begonnen, komt omdat omwonenden naar de rechter stapten met een hele serie bezwaren. Nu starten met de bouw is niet illegaal, maar DUWO neemt daarmee wel een risico. Een risico dat de studentenhuisvester niet alléén wil dragen. Daarom nemen zowel de ontwikkelaar als de gemeente een deel van dat risico voor hun rekening.


Paul Laudy over de start van studentenwoningbouw in de Meelfabriek.

De voorzieningenrechter heeft de omwonenden onlangs in het ongelijk gesteld, maar in een bodemprocedure zouden ze alsnog (deels) gelijk kunnen krijgen. Daarop wachten, zou de bouw met enkele jaren kunnen vertragen en dat vindt de gemeenteraad niet alleen onwenselijk, het is ook erg duur. Daarom gaat de raad in meerderheid akkoord met het collegevoorstel om een overeenkomst te sluiten met DUWO en Van der Wiel Bouw. Daarin wordt afgesproken dat de gemeente, DUWO en Van der Wiel Bouw B.V. alle drie eenderde van het risico voor hun rekening nemen als de rechter in de toekomst toch zou besluiten dat de vergunning ten onrechte is verleend. In dat geval zou het gebouw immers in het uiterste geval deels moeten worden afgebroken of aangepast.

Directeur Margot Simons van de Meelfabriek vertelt aan Chris de Waard over de afspraken die zijn gemaakt met DUWO en de gemeente, waardoor de bouw nu snel kan starten.

Reden voor de gemeente om een risicodragende overeenkomst aan te gaan is tweeledig. Aan de ene kant wordt de realisatie van nieuwe studentenwoningen zeer toegejuicht, aan de andere kant levert uitstel forse extra kosten op. In het bouwplan worden 56 parkeerplaatsen voor omwonenden door de ontwikkelaar gecompenseerd in een parkeergarage onder de nieuwbouw. Zonder deze overeenkomst moet de gemeente die parkeerplaatsen zelf betalen. Dat gaan om zo’n twee miljoen euro die nu worden betaald door eigenaar  Ab van der Wiel van  de Meelfabriek. Ook kost elke maand uitstel DUWO 50.000 euro aan rente op de financiering van het project.

Het college denkt dat het risico in dit geval erg klein is. Het baseert zich daarbij op de tussentijdse uitspraak van de voorzieningenrechter die de gemeente op alle punten in het gelijk heeft gesteld. Dat er publiek geld wordt gestoken in een private ontwikkeling vindt het college ook geen probleem. Dat gebeurt vaker. De gemeente is er niet alleen om vergunningen te verlenen, maar ook om ontwikkelingen te stimuleren of juist tegen te houden. Hier gaat het om een zeer gewenste ontwikkeling waar de gemeente in het verleden bovendien ook al garanties voor heeft afgegeven. “Bovendien is DUWO niet zomaar een ontwikkelaar, maar een belangrijke partner voor de gemeente”, zo hield wethouder Laudy de raad voor.

De bouw van de studentenwoningen is tevens de start van de ontwikkeling van het hele meelfabriekterrein.

De SP, CU, CDA en de PvdD stemden tegen het voorstel.

Leiden Politiek Meelfabriek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×