Omvangrijk convenant begeleiding Leidse bollebozen getekend

Scholen in de Leidse regio, de gemeente Leiden, universiteit en hogeschool hebben een convenant getekend voor De Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling. Zij gaan een samenwerking aan voor een project waarmee (hoog) begaafde en getalenteerde kinderen beter begeleidt moeten gaan worden. Doel van het project is getalenteerde kinderen het onderwijs te bieden dat zij nodig hebben voor een optimale ontwikkeling.

Sinds mei 2015 is er gewerkt aan de samenwerking tussen verschillende instanties. De Gemeente Leiden, alle basisscholen, de Hogeschool Leiden, Universiteit Leiden en musea zijn ook onderdeel van de samenwerking. Om alle partijen op een productieve manier te laten samenwerken, zijn er twee moderatoren aangesteld om verbindingen tussen de partijen te leggen. “‘Als er zoveel partijen een rol spelen, met zulke verschillende leeromgevingen – een peuterspeelzaal heeft andere behoeftes dan een universiteit – dan moet je ervoor waken dat je meer bent dan een samenraapsel van verschillende activiteiten”, aldus onderwijsvernieuwer Frum van Egmond die samen met Lineke van Tricht het project gaat begeleiden.

De Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling gaat zich richten op vier verschillende pijlers. De eerste is het signaleren van talent. Het komt regelmatig voor dat kinderen veel meer kunnen dan bekend is bij leraren, waardoor zij onderpresteren. De tweede pijler is leerlingen onderwijs op maat te geven. Hiervoor worden op diverse niveaus lessen aangeboden om deze uitdagender te maken. Musea en andere partijen in Leiden zullen veel met deze pijler gaan werken. De derde pijler richt zich op de ondersteuning van kinderen met bijvoorbeeld faalangst of motivatieproblemen. De laatste pijler gaat over de overgang naar andere scholen zoals van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. ”Nu moet je vaak helemaal opnieuw het wiel uitvinden, terwijl de overdracht veel uitgebreider zou kunnen zodat een kind een doorgaande leerlijn krijgt”, aldus Van Egmond.

Meer informatie over het project is te vinden op de website van De Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling.

Leiden Onderwijs


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×