Sportpark De Vliet is één van de twee overgebleven locaties voor een grote topsporthal in Leiden. De andere plek is de Boshuizerlaan. De gemeente wil de verschillende varianten nu verder op haalbaarheid onderzoeken.

Nog twee locaties in beeld voor nieuwe topsporthal

De gemeente Leiden heeft vanmiddag de resultaten bekendgemaakt van de zoektocht naar de beste plek voor een nieuwe topsporthal die de huidige Vijf Meihal moet gaan vervangen. In totaal zijn dertien plekken in de stad in een quick scan onder de loep genomen. Daarvan zijn er elf om verschillende redenen afgevallen. De twee overgebleven locaties zijn de Boshuizerlaan en De Vliet.

PvdA-duoraadslid Martijn Otten in gesprek met Nieuws071-presentator Reanne van Kleef over de (top)sportlocaties in Leiden.

Boshuizerlaan
Aan de Boshuizerlaan zijn twee hoofdvarianten in beeld. Een nieuwe hal op de plek waar de gemeente in eerste instantie ook al vanuit was gegaan. Naast het bestaande complex met de Vijf Meihal en het Vijf Meibad komt dan een sporthal met gebouwde parkeergarage en 2.000 zitplaatsen. De hal kan dan gebruikt worden door het Leonardo College dat op diezelfde locatie nieuwbouw gaat plegen. Ook de breedtesport en ZZ Leiden kunnen er terecht. Voor het eredivisiebasketbal geldt dan alleen wel dat groei op die locatie niet mogelijk is. Voordelen van deze variant zijn de kosten. De hal kan worden gerealiseerd binnen het budget van 11.000.000 euro dat de gemeente ervoor heeft gereserveerd. Ook kan er relatief snel met de realisatie worden begonnen en is er woningbouw inpasbaar. Dat is een belangrijke kostendrager.

De tweede variant aan de Boshuizerlaan gaat uit van een flink grotere hal. Eentje met 3.500 tot 4.000 zitplaatsen. Voordeel: ZZ Leiden kan de groeiambitie grotendeels realiseren. Nadeel zijn de kosten. Deze variant past waarschijnlijk niet binnen het eerder door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget.

Sportpark De Vliet
De derde overgebleven optie gaat uit van een nieuwe hal bij sportpark De Vliet. Een fors grotere hal met 4.000 tot 5.000 tribuneplaatsen, een parkeergarage en horeca. Die hal zou dan het onderkomen worden van ZZ Leiden en de breedtesport, maar het Leonardo College heeft er vanwege de afstand niks aan. Daarom moet er, als die variant wordt gekozen, alsnog een aparte gymzaal met minstens drie lokalen worden gebouwd bij de nieuwbouw van het Leonardo aan de Boshuizerlaan.

Private financiering
Dat laatste plan is zoveel duurder dan de elf miljoen die beschikbaar is, dat de gemeente stelt dat deze variant alleen mogelijk is met behulp van private financiering. Dat past dan mogelijk wel in de zoektocht die ZZ Leiden zelf de afgelopen jaren ook al deed naar de mogelijke bouw van een ‘Event Centre’ waar niet alleen sportwedstrijden, maar bijvoorbeeld ook concerten gegeven zouden kunnen worden. Daarvoor waren eerder onder andere de Gamma-locatie aan de Lammenschansweg en het terrein voor het LUMC in beeld. Die locaties zijn in de quick scan overigens allebei afgevallen.

Voetbal Vitaal
Een nieuwe grote topsporthal aan de Vliet is wel afhankelijk van andere sportontwikkelingen in datzelfde gebied. Dat heeft zowel voor- als nadelen. Pluspunt: mogelijke synergievoordelen met andere voorzieningen die mogelijk in datzelfde gebied worden gerealiseerd zoals een nieuwe ijshal en het combibad De Vliet. Nadeel is dat er pas ruimte ontstaan na afronding van het project Voetbal Vitaal waarbij de gemeente aanstuurt op fusies binnen het Leidse voetbal. Veel clubs hebben het moeilijk en samen hebben ze nu teveel velden. Bij het samengaan van clubs kan een deel van de velden dus worden aangewend voor de nieuwbouw.

Leiden Politiek Sport Topsporthal


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×