Weer anti-islambrief voor Leidse moskee

12

antiislambriefVanmiddag is er bij Islamitisch Centrum Imam Malik in Leiden-Noord opnieuw een anti-islambrief bezorgd. De brief lijkt afkomstig van iemand uit Voorschoten en is ondertekend met ‘Stukjesschrijver’. De schrijver trekt van leer tegen de islam en stelt bijvoorbeeld dat ‘jihad-geachten in de genen zitten bij de Mohameddanen’.

Het bestuur van de moskee betreurt het dat de brievenschrijver blijkbaar toegeeft aan de verdeeldheid die terroristen willen creëren in de samenleving. “In deze tijd van polarisatie moeten we elkaar juist opzoeken en de verbinding met elkaar aangaan”.

Woordvoerder Abdelhamid Bouzzit stelt dat het ICIM de deuren blijft openen voor iedereen die geïnteresseerd is: “Dat is onze verantwoordelijkheid. Degenen die ons willen uitsluiten of ons willen intimideren moeten wij helaas teleurstellen.”

Het aantal incidenten bij moskeeën in ons land neemt in hoog tempo toe. “Je kunt het niet meer wegwuiven en zeggen dat er geen concrete dreigingen zijn”, zegt Abdelhamid Bouzzit van I.C. Imam Malik. Hij drong daarom recent aan op een vervolggesprek met NCTV Dick Schoof toen die onlangs samen met minister Asscher het islamitisch centrum bezocht. Dat gesprek heeft gisteren plaatsgevonden en krijgt binnenkort ook weer een vervolg.

Delen

12 reacties

 1. Terrorisme met terrorisme willen bestrijden lijkt me geen haalbare kaart. En dat is wat die dreigbriefschrijvers beogen.

 2. Gerard van der Veer op

  Wil je de ernst van het probleem overbrengen, dan is openbaar maken van deze brief geen sterke zet. Van deze brief gaat geen dreiging uit. Mijn natte vingerprofiel van deze briefschrijver is: een gepensioneerde man van redelijke opleiding wiens denken gestoord achterdochtige trekken aanneemt als het over ‘islam’ gaat. Zijn brief bevat geen taalfouten. De toon is beleefd. Redelijk opgeleid of niet: Wikipedia opvoeren als bron noch het gebruik van een serie vraagtekens om je punt kracht bij te zetten worden in beter opgeleide kringen als sterk spel gezien.
  *
  Vooral het denken van de man is ontspoord. Denkfouten waarin hij zich overigens nauwelijks van menig ander hedendaags Nederlander onderscheidt. Daarnaast is hij soms onbegrijpelijk bot of aanmatigend.
  *
  Al keren allerlei verenigingen van moskeeën en allerlei samenwerkende islamitische stromingen zich in het openbaar af van terroristische aanslagen, dan nog is dit voor briefschrijver onvoldoende: (1) de Koran is immers overduidelijk (wat vermeend deskundige moslims ook mogen beweren) (2) jihadisme is een genetische kwestie (‘genen’ al dan niet overdrachtelijk bedoeld)
  *
  De briefschrijver plaatst hier empirie/feiten tegenover dogma. “Al voert u nog zoveel moslims op die afstand nemen van het islamitisch geïnspireerd terrorisme, ik ben niet overtuigd. De Koran zegt immers overduidelijk…En moslims hebben de Jihad in de genen”.
  *
  Briefschrijver is vaker dogmatisch, drammerig. Ook hier blijkt zijn denken echter ontspoord. Zo schrijft hij “[De islam] is al lang geen godsdienst meer, hooguit een ideologie”. Correct Wilderiaans is: de islam is nooit een religie geweest, vanaf het begin al een ideologie. Briefschrijver suggereert echter dat het ooit wel een bona fide religie was en op een onduidelijk moment ergens iets is misgegaan.
  *
  Dat biedt hoop. Wellicht kan de islam ten goede worden gekeerd. Die hoop spreekt ook uit de kennelijke overtuiging dat een goede islamitische opvoeding een verschil kan maken. Biologie is kennelijk geen noodlot. Concrete aanbevelingen ontbreken. En ogenschijnlijke resultaten van een goede opvoeding – de zich nadrukkelijk distantiërende samenwerkende islamitische religieuze leiders, etc – worden in de aanhef van de brief als ‘cosmetisch’ weggezet. Tegelijk neemt briefschrijver aanmatigend islamitische opvoeders de maat: “Over het algemeen is het resultaat van de opvoeding (..) onvoldoende voor West-Europa”. Hier lijkt het overigens weer meer om opleidingsniveau dan om religie te gaan, of wordt ‘gelovig zijn’ gecontrasteerd met vrijheid van meningsuiting respecteren (het blijft gissen).
  *
  Meent briefschrijver zijn genetisch argument serieus, dan heeft het weinig zin de moskee een brief te sturen of de (vermeend vele) bij aanslagen applaudisserende kinderen iets kwalijk te nemen. Verontrustend is dan het ‘tegennatuurlijk’ afstand nemen door zoveel moslims van islamitisch terrorisme.
  *
  Soms suggereert briefschrijver dat hij redeneert op basis van feiten, aantallen bijvoorbeeld. Zo voert hij kinderen in de schoolgaande leeftijd op die applaudisseren bij de aanslagen. Impliciet beweert briefschrijver dat er veel meer kinderen applaudisseren dan (hoge) islamitische geestelijken afstand nemen in openbare verklaringen. Maar hij draagt daar nauwelijks bewijs voor aan. En even later wordt een kalief van Ankara opgevoerd iets heeft gezegd, alsof dat zwaar weegt.
  *
  Weinig kritisch op zichzelf is briefschrijver in samenstellingen als “gewone moordenaars van de allerergste soort”. Probeer u zich hier een beeld bij te vormen.
  *
  Verder neigt betrokkene in abstracte categorieën te denken, plaatst ‘moslims’ tegenover ‘joden’ en ‘christenen’. Er zijn veel meer mensen jood noch christen dan een van beide. Ook ontbreekt ruimte in ’s mans dogmatisch denkraam voor de gerealiseerde mogelijkheid dat minstens zo vaak moslims doelwit/slachtoffer zijn van islamistische terroristen.
  *
  Enzovoort.
  *
  Tot slot: het is ook de heer Bouzzit toegestaan van zijn verstand gebruik te maken en redelijke kritiek uit te oefenen, dan wel de spot te drijven met onzinbrieven, of ze terzijde te schuiven als niet serieus te nemen. Wil hij de discussie voeren over dreigend geweld tegen moskeeën, laat hij dat dan doen op basis van sterkere inhoud.

  • Piet Pekelharing op

   “Zijn brief bevat geen taalfouten.”

   Nou, daar gaat ie dan:

   Jihad-gedachte = jihadgedachte
   West Europa = West-Europa
   Jihad-Moordpartij = jihadmoordpartij
   de Moskeeën = de moskeeën
   Mohammedanen = mohammedanen
   weldadige = gewelddadige (of toch niet?)
   West Europeanen = West-Europeanen
   de Sharia = de sharia
   het Communisme = het communisme

   Met de Kalief van Ankara wordt wellicht Erdogan bedoeld.

   Maar wat mij echt verbaast: Hoe kun je in Allah’s naam de sharia lezen? Het is geen wetboek!

  • En ja hoor, daar is hij weer Gerard van der Veer. Een aantal weken geleden waren het vooral mensen met taal of stijlfouten, nu richt hij zijn pijlen op gepensioneerde mensen met drammerige denkfouten en een redelijke opleiding. Je reactie komt, zoals eerder, over als iemand die zich met een aantal deelcertificaten van een universiteit, meent tot de Leidse intelligentia te behoren. Ik vind het jammer dat ik niet weet wanneer je verjaardag is, ik zou je zeker een bosje narcistjes sturen. Kortom, bij mij zijn je schrijfsels meer voor de buhne dan ondersteuning voor onze leidse moslims die ik ook respecteer. Ik wil je aanraden je gewoon te blijven inzetten voor Amnesty Internationaal en het welzijn van de moslims aan de gewone mens over te laten.

   • Gerard van der Veer op

    Iemand die erop gebrand is nepintellectuelen te ontmaskeren, maar zich daarbij bedient van het argument dat betrokkene slechts over enkele ‘deelcertificaten’ van een universiteit moet beschikken, kan niet geloofwaardig poseren als ‘gewone mens’. Die werpt zich op als echte intellectueel, en daarbij bescheiden.

    • Ik kijk vol belangstelling uit naar je volgende bijdrage ter ondersteuning en bemoediging van onze Leidse moslims. Zij zullen moedig voorwaarts gaan en zich gesterkt voelen door je beschermende retoriek tegen laag geschoolden.

 3. Iemand uit Voorschoten? Waar bemoeit die zich mee? Ik woon vlakbij de moskee en heb met niemand daar problemen. Sterker nog, menig autochtoon kan een voorbeeld nemen aan de gelovigen die deze moskee bezoeken. Trouwens, kunnen we nou eindelijk eens stoppen met hun en wij?
  Een hand vol idioten zaait dood en verderf en dan gaan we maar gewoon iedereen over een kam scheren.
  Een zeer zorgelijke ontwikkeling.

 4. Een Leids burger op

  Dat moslims de “Jihad in de genen” zouden hebben is natuurlijk onzin. Zo erg is het nu ook weer niet.
  Desalniettemin is de Jihad-gedachte(door mij vaak spottend Jihaat genoemd) binnen de islam een zeer zorgelijke ontwikkeling. Die veroorzaakt nu juist een wij en zij. Maar van dreiging in deze brief is geen sprake.

 5. Wat is er nu zo vreselijk erg aan de brief zoals weergegeven in het bericht van de redactie hierboven? De tekst is niet leuk, overbodig bovendien en slecht geschreven, dat wel. Afkomstig van een kneus dus of een “trol” met aandachttekort De “inhoud” is zeker niet meer aanstootgevend dan wat christenen (protestanten, katholieken) over zich heen hebben gekregen in de afgelopen eeuwen en decennia. Boze brieven zijn in een samenleving met vrijheid van meningsuiting een niet ongebruikelijk verschijnsel.
  Misschien hebben sommige islamitische landgenoten het wat moeilijk met die vrijheid en met kritiek op hun geloof, gespot ermee of boosheid erop. Immers, in hun landen van herkomst of die van hun ouders of grootouders is zoiets vrijwel ondenkbaar, of wordt bestraft met een lynchpartij of de doodstraf en moeten theologen met een wat andere kijk op de islam vluchten, bijvoorbeeld naar Nederland.
  Kom dus op, beste mensen, trek die lange tenen wat in, haal uw schouders op en ga over tot de orde van de dag. Verder een goed Paasfeest toegewenst. Wellicht tot troost: heel veel door en door autochtone Nederlanders weten ook niet precies wat dat feest is en waar het vandaan komt. Vraag bijvoorbeeld maar eens aan zo’n “überkosmopolitische” weg-met-ons D66’er.
  .
  En nu de Matthäus-Passion.

 6. Eens met de reactie van Frits. Deze brief klinkt helemaal niet als een dreigbrief. De weergegeven redeneringen zeggen meer iets over de brievenschrijver dan over de geadresseerden.

 7. In Lahore (Pakistan) vond gisteren een lafhartige aanslag op het paasfeest vierende christenen plaats. Kleine en grote moordaanslagen op christenen zijn een vrijwel dagelijkse praktijk in de meeste islamitische landen. Daar hoor je in Nederland en Europa weinig tot niets over, ook niet in islamitische kringen. Daar winden allerlei “progessieven” en langgeteenden zich liever op over een onnozel briefje in de brievenbus van een moskee.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline