De eeuwenoude Joristrap in de Lakenhal. (Foto: Stedelijk Museum de Lakenhal).

Cuypersgenootschap wil alsnog behoud Joristrap Lakenhal

Nu de gemeente Leiden de plannen voor de uitbreiding en de renovatie van de Lakenhal toch moet aanpassen, pleit de Stichting het Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie, er opnieuw voor om de monumentale Joristrap in het museum alsnog op de huidige plek in te passen in de plannen.

Het genootschap maakt al geruime tijd bezwaar tegen de voorgenomen verplaatsing van de Joristrap  die tot een zeldzaam voorbeeld van een negentiende-eeuws museuminterieur behoort. Die bezwaren hebben er eerder toe geleid dat de Rijksbouwmeester eind vorig jaar in opdracht van de gemeente nogmaals heeft gekeken naar de mogelijkheden om de eeuwenoude trap op de huidige plek te behouden. Daarbij zijn vijf varianten vergeleken met het wel verplaatsen. Conclusie was dat het besluit tot verplaatsen zorgvuldig was genomen en dus kon worden uitgevoerd.

Het Cuypersgenootschap heeft Kees Tak van TAK architecten uit Delft gevraagd om met onafhankelijke en frisse blik naar de voorgenomen plannen en adviezen voor het museum te kijken en een mening te geven. Tak is volgens het Cuypersgenootschap een geschikte partij voor zo’n beoordeling vanwege de ervaring met het restaureren en transformeren van grote en complexe monumenten zoals het Centraal Station van Amsterdam, het Hoofdstation van Groningen, de Cenakelkerk in Heilig Landstichting, musea in Arnhem en Delft en vele anderen monumenten.

Kees Tak heeft voorgesteld nog eens op een andere genuanceerdere manier te kijken naar de monumentale kwaliteiten rondom de Joristrap. Niet alle onderdelen hebben dezelfde waarde; het is vooral de totale samenhangende waarde die het hoogst scoort. Daardoor komen wellicht andere opties in beeld, die op hun beurt kunnen leiden tot andere keuzes.

Hierover is met de gemeente overleg gevoerd, maar er bleek geen ruimte tot bewegen. Nu de aanbesteding ongunstig is uitgevallen, hoopt het Cuypersgenootschap dat een nieuwe analyse tot andere oplossingen kan leiden, die de prijsvorming gunstig beïnvloeden.

Cultuur Leiden Politiek Lakenhal


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×