Er gloort nieuwe hoop voor de Centrale Blokken in de Oude Kooi. Een zeer ruime meerderheid van de raad blijft achter renovatie staan en wijst sloop en nieuwbouw af. (Archieffoto: Chris de Waard).

Voorlopig geen sloop centrale blokken Oude Kooi

Een ruime meerderheid in de Leidse raad wil niet de de centrale blokken in de Oude Kooi gesloopt worden. Een door de PVdA Leiden opgestelde motie van die strekking is inmiddels mede-ondertekend door het CDA, de SP, GroenLinks en D66. Die partijen zijn al goed voor 30 van de 39 raadszetels.

Chris de Waard in gesprek met PvdA-raadslid Helma Baart over het behoud van de Centrale Blokken in de Oude Kooi.

In de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgeroepen om geen besluiten te nemen die sloop dichterbij brengen en in gesprek te gaan met woningbouwcorporatie De Sleutels over renovatie van de gezichtsbepalende woningen.

De partijen vinden het onbegrijpelijk dat De Sleutels terugkomt op een afspraak die al in 2009 werd gemaakt met de bewoners. Er is geen zwaarwegende nieuwe informatie en dus moet die afspraak gewoon nageleefd worden. “Afspraak is afspraak, de Oude Kooi is belangrijk cultureel erfgoed,” zegt PvdA-raadslid Helma Baart die het initiatief voor de motie nam. “Alle betrokkenen hebben na zoveel jaren van onzekerheid gewoon recht op duidelijkheid”.

In 2009 sloot De Sleutels een deal met de bewoners. Als de zogeheten Noordelijke Blokken gesloopt mochten worden, zouden de Centrale Blokken worden gerenoveerd. Deel een van die afspraak is momenteel volop in uitvoering. De sloop is achter de rug en enkele maanden geleden is de bouw gestart van de nieuwe woningen op de plek van de Noordelijke Blokken.

Chris de Waard in gesprek met José Oostendorp en Richard Mittelmeijer van de stichting Behoud de Oude Kooi.

Om te voorkomen dat de Centrale Blokken worden gesloopt is onlangs ook de Stichting Behoud de Oude Kooi opgericht. Die heeft inmiddels een aanvraag ingediend bij de gemeente Leiden om de woningen op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Dat was in 2009 ook al aan de orde, maar toen werd er vanaf gezien. Er lag immers een harde afspraak over renovatie.

Bestuursleden José Oostendorp en Richard Mittelmeijer van de Stichting Behoud de Oude Kooi wijzen er bovendien op dat de Leidse gemeenteraad eerder een omvangrijk en zeer kostbaar plan goedkeurde voor het oplossen van de waterproblematiek in de Oude Kooi. “Bij sloop hadden ze voor een veel goedkoper systeem kunnen kiezen, want dan kan je bij de nieuwbouw gewoon rekening houden met de waterstand door op een verhoging te bouwen. Wat houdt zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld nu eigenlijk in? Vragen de twee zich af, daarmee verwijzend naar het argument van De Sleutels dat renovatie zes miljoen duurder is dan sloop en nieuwbouw. “Bovendien was het verschil in 2009 tien miljoen, dus het probleem is alleen maar kleiner geworden.”

Leiden Politiek Oude Kooi


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×