De Leidse gemeenteraad heeft vanavond in overgrote meerderheid gekozen voor behoud van de woningen in de Oude Kooi. (Foto: Chris de Waard).

Ruime raadsmeerderheid tegen sloop Centrale Blokken de Kooi

Met uitzondering van de VVD, de Partij voor de Dieren en Leefbaar Leiden wil de Leidse gemeenteraad dat woningcorporatie De Sleutels afziet van sloop van de zogenaamde Centrale Blokken in de Kooi. Een motie van de PvdA waarin het college wordt opgeroepen geen stappen te nemen die sloop dichterbij brengen kreeg brede steun.

De tegenstemmers zijn niet perse voor sloop, maar voor bijvoorbeeld de VVD komt de motie te vroeg. Er loopt een aanvraag om de betreffende woningen, ontworpen door architect Jesse, de monumentenstatus te geven. Die procedure wil de VVD afwachten en dat geldt ook voor een draagvlakmeting onder de zittende huurders. Die mening is ook de Partij voor de Dieren toegedaan. Bovendien sluit die partij niet uit in de toekomst alsnog te kiezen voor duurzame nieuwbouw als de huizen niet monumentwaardig blijken te zijn. Voor Leefbaar Leiden telt alleen de mening van de huidige huurders.

D66-fraxctievoorzitter Jeffrey van Haaster probeerde nog een brief los te peuteren bij bouwwethouder Laudy waarin die uiteen zou zetten hoe het  college de motie nu gaat uitvoeren. Die brief komt er niet. Na deze week gaat de politiek met reces en na die vakantie ligt er een advies over de monumentenstatus en houdt ook De Sleutels haar draagvlakmeting. Medio september worden sowieso dus veel losse eindjes aan elkaar geknoopt.

De Sleutels gaat vooralsnog gewoon door op het pad van sloop en nieuwbouw. Directeur Gerda van den Berg wil de raad nog weleens horen als blijkt dat de woningen toch niet beschermwaardig blijken te zijn en bovendien een ruime meerderheid van de huurders kiest voor nieuwbouw. De kans dat zich dit soort omstandigheden zich voordoen waardoor de raad na de zomer alsnog tot een ander besluit  komt lijkt echter nihil.

 

Leiden Politiek Oude Kooi


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×