Zorgen bij Leidse politici over Haags geflirt met Universiteit Leiden

Leiden en Den Haag zouden moeten samenwerken in plaats van met elkaar te concurreren om de Universiteit Leiden zo goed mogelijk te faciliteren. Dat schrijven D66 en het CDA in een serie vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Eerder toonde ook de VVD zich al bezorgd over de Haagse expansie van de universiteit. Burgemeester Lenferink heeft al beloofd dat Rector Magnificus Carel Stolker van de Universiteit Leiden na de zomer wordt uitgenodigd om met de gemeenteraad te praten over alle plannen.

Aanleiding voor de zorg binnen de Leidse politiek is gelegen in het feit dat de universiteit steeds verder uitbreidt in Den Haag. Een uitbreiding die de universiteit onontkoombaar vindt om marktaandeel te behouden. Niet elke toekomstige student wel nu eenmaal in Leiden studeren en met Den Haag om de hoek heeft de universiteit een grote extra stad om te groeien.

“Leiden hoeft zich absoluut geen zorgen te maken. De universiteit vertrekt heus niet uit Leiden”, heeft Stolker al bij herhaling gezegd. “Wat goed is voor de universiteit is ook goed voor Leiden”.

Het zijn geen loze woorden van Stolker. De universiteit investeert immense bedragen in Leiden. In de periode 2000 tot 2025 wel 500 miljoen euro. Niet alleen werd de Universiteitsbibliotheek voor vele miljoenen gemoderniseerd en wordt daar momenteel een extra etage op gebouwd voor het centrum voor Azië-studies, ook het Kamerlingh Onnes gebouw aan de Steenschuur onderging n 2004 een kostbare transformatie toen het KOG werd omgevormd tot nieuwe rechtenfaculteit, de Sterrewacht werd gerestaureerd en ook in het academiegebouw stak de universiteit forse bedragen.

In 2013 vertelde toenmalig vastgoed directeur Frans Dekker van de Universiteit Leiden al uitgebreid over de honderden miljoenen die de universiteit momenteel in Leiden investeert.

En dat zijn nog maar de bescheiden investeringen die de universiteit in Leiden doet. Met de nieuwe betacampus in het Leiden Bio Science Park is een investering van een slordige 280 miljoen euro gemoeid en de bouw van een nieuwe Humanities Campus die de universiteit wil realiseren op het Witte Singel Doelen (WSD) complex was eerder begroot op 75 miljoen euro.

Begin 2014 ging Carel Stolker al uitgebreid in op de groei van de Universiteit Leiden in Den Haag tijdens een dubbel-interview van Chris de Waard met hem en  (toen) kandidaat raadslid Julius Terpstra.

Stolker is trots op zijn Universiteit Leiden. “Ik ben Leidenaar en Leijenaar en dat wou ik maar gewoon zo houden. Mensen moeten niet bang zijn dat we vertrekken. In tegendeel. Ik zou als Leidenaar ontzettend trots zijn op zo’n prachtige campus van de Universiteit Leiden in Den Haag.” Eerder zei Stolker ook al eens in de uitzending bij Sleutelstad dat Leiden ook niet bang hoeft te zijn dat de Universiteit Leiden ooit een soort dependance van Den Haag zal worden. “In de wereld kent iedereen de Universiteit Leiden. Universiteit Den Haag zegt niemand iets. en dat geldt ook voor de burgemeester in Den Haag. Die wil ook de Universiteit Leiden in Den Haag, of The Leiden University at The Hague.”

Burgemeester Van Aartsen

De zorgen van de Leidse politiek lijken vooral ingegeven door de manier waarop de Haagse burgemeester Van Aartsen omgaat met de groei van onze  universiteit in zijn stad. In zijn wijze van communicatie (“De gemeente Leiden vond het niet aangenaam”, kopte de Mare op 16 juni jl. boven een interview met de Haagse burgemeester Van Aartsen) lijkt hij Leiden de loef af te willen steken, terwijl de universiteit keer op keer stelt dat uitbreiding naar de Hofstad noodzakelijk is.

Strategische groei

Uit strategische overwegingen, maar ook gewoon omdat Leiden de groei niet kan faciliteren. En dan met name op het gebied van studentenhuisvesting. Leiden bouwt de afgelopen jaren veel extra studentenstudio’s, duizenden in totaal, maar de groei van de universiteit is groter. Stolker wees er in het verleden bovendien op dat de groei in Den Haag voor een groot deel autonoom is en dus helemaal niet ten koste van Leiden gaat.

Bovendien wil Stolker in Den Haag aanwezig zijn omdat het heeel erg voor de hand ligt dat vroeg of laat een grote Amerikaanse of Britse universiteit zich in Den Haag zal vestigen. Het is tenslotte een van de weinige regeringssteden in de wereld zonder eigen universiteit. “”Dan wil ik daar zitten zodat we met ze kunnen samenwerken. Als je nou op 12 kilometer afstand zo’n stad hebt, met een hoogopgeleide zeer internationale bevolking, dan ben je toch wel ontzettend dom als je daar niet met bepaalde opleidingen gaat zitten.”

In hun vragen pleiten D66 en het CDA nu in ieder geval voor een regulier overleg tussen Leiden en Den Haag waarin afstemming tussen beide gemeenten plaats kan vinden. Ook vinden de twee partijen dat de Haagse studenten van de Universiteit Leiden prima zouden kunnen integreren in de Leidse (universitaire) gemeenschap. “Bijvoorbeeld via introductiedagen in Leiden en het lidmaatschap van Leidse studentenorganisaties.”

Leiden Onderwijs Politiek Regio Science Betafaculteit Humanities Campus


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×