Chaotische toestanden voor de paal in de Burggravenlaan die zelfs tijdens de schoolvakanties onverbiddelijk omhoog blijft staat. (Foto's:/video: Chris de Waard).

VVD Leiden wil flitspaal in plaats van poller

De poller, dat is een verzinkbare paal, die in het wegdek van de Burggravenlaan staat is de VVD Leiden al maanden een doorn in het oog. Al in mei van dit jaar, direct na plaatsing van de paal, stelden de liberalen er vragen over aan het college. “Omdat de dagelijkse afsluiting niet leidt tot meer verkeersveiligheid, maar juist tot frustraties bij automobilisten die geïrriteerd een alternatieve route door de smalle straatjes in de woonwijk gaan zoeken,” zo denken fractievoorzitter Frederik Zevenbergen en raadslid Dorien Verbree.

Het college is juist blij met de paal, zo bleek onlangs uit de antwoorden die de VVD kreeg op hun vragen. Omdat de Kanaalweg tot volgend jaar augustus is afgesloten vanwege de aanleg van de ongelijkvloerse spoorwegovergang, kiezen veel automobilisten voor de De Sitterlaan en de Burggravenlaan als alternatieve route. De paal moet schoolgaande kinderen beschermen tijdens de ochtendspits en ’s middags als de scholen uitgaan. Zonder paal zou het veel te druk worden denkt het college. Automobilisten kunnen volgens de gemeente veel beter omrijden via de A4.

De VVD vindt die opstelling onbegrijpelijk. “Het komt er op neer dat het college zegt dat de automobilist zelf de oorzaak is van de files, maar als VVD denken we dat falend gemeentelijk verkeersbeleid daar de schuld van is,” laat Verbree vanaf haar vakantieadres weten. De partij ziet het beleid falen en daarmee de verkeersveiligheid juist afnemen. Automobilisten weten ook na maanden nog steeds niet dat de paal er staat en dat leidt tot files, omkerende en achteruitrijdende auto’s en boze bestuurders. Dat de VVD een punt lijkt te hebben, bleek toen we gisteren binnen enkele minuten onderstaande situatie vast konden leggen.

Onaangenaam verraste automobilisten staan eerst lang te wachten tot de paal omlaag gaan. De rode lichten doen vermoeden dat ze ook op groen zullen springen. Als dat niet blijkt te gebeuren, gebeuren er verschillende dingen. Mensen stappen boos uit, gaan hun auto keren of rijden achteruit om vervolgens de woonwijk in te rijden.

De VVD heeft deze week opnieuw aan het college gevraagd om de paal te verwijderen. De partij snapt sowieso niet waarom de paal in werking is, terwijl de scholen allemaal vakantie hebben, maar daar komt nog bij dat er regelmatig verkeersregelaars worden ingezet om het verkeer langs de paal te leiden. “Als dat kan, kunt u de paal ook weghalen en de verkeersregelaars laten zorgen voor de veiligheid van de schoolkinderen,” zo vindt de partij.

Dat mensen de A4 in de spits als goed alternatief zouden zien voor de afgesloten Kanaalweg wil er bij de VVD ook niet in. “Automobilisten weten dat de A4 dan vol files staat. Waarom verwacht u dat mensen dan vrijwillig op de A4 in de file gaan staan?”

De VVD pleit nu voor maatwerk op de Burggravenlaan. Weg met de paal en ruim baan voor handhavers die het verkeer aanwijzingen kunnen geven. Ook mobiele flitspalen hebben de goedkeuring van de VVD. “Die kunnen ervoor zorgen dat automobilisten zich aan de toegestane snelheid van 30 km/uur houden.”

Om hun ongenoegen kracht bij te zetten heeft de VVD Leiden sinds enige tijd ook een meldpunt voor de verkeersperikelen op de De Sitterlaan en de Burggravenlaan. “Ik ben erg benieuwd naar uw ervaringen,”zegt Verbree in een oproep aan omwonenden en gebruikers van de straat. Reacties en betere oplossingen zijn welkom via Facebook, Twitter of per e-mail aan verbree@vvdleiden.nl.

Leiden Politiek poller


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×