(Archieffoto: Justo Rumling).

Nog geen zorgen bij gemeente over kunstgraskorrels

Volgens de gemeente Leiden kan er voorlopig nog gewoon op kunstgrasvelden worden gevoetbald. De Leidse voetbalclubs werden daar vorige week met een brief over geïnformeerd. In de brief staat dat de gemeente de lijn van de KNVB volgt en dat er eerst onderzoek moet worden gedaan of de suggestie die in het televisieprogramma Zembla werd gedaan, ook op feiten berust.

Na de uitzending van Zembla maken veel mensen zich zorgen over de gezondheidsrisico’s van het sporten op kunstgras. De rubbergranulaatkorrels die op veel kunstgrasvelden liggen, zijn volgens het programma mogelijk kankerverwekkend. Ook in Leiden zijn een aantal kunstgrasvelden ingestrooid met de korrels.

De gemeente beheert de kunstgrasvelden en houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Ondertussen wordt er gekeken naar alternatieven. “Mocht uit nader onderzoek blijken dat het rubbergranulaat schadelijk kan zijn, dan moeten we daar natuurlijk meteen actie op ondernemen”, zegt sportwethouder Paul Dirkse. “Maar je kunt geen beleid maken op een televisieprogramma waar alleen suggesties worden gewekt. Eerst moeten de feiten op tafel komen.” De wethouder hoopt deze week al meer informatie over de risico’s te krijgen.


Reanne van Kleef sprak met sportwethouder Paul Dirkse over de mogelijke gezondheidsrisico’s van kunstgrasvelden en de consequenties voor Leidse sportclubs.

De SP Leiden maakt zich meer zorgen om de risico’s. Raadslid Ries van Walraven heeft de wethouder schriftelijke vragen gesteld over de situatie. Zij wil onder meer weten of er inderdaad rubbergranulaat op de Leidse kunstgrasvelden ligt en zo ja, of er dan geen voorzorgsmaatregelen getroffen moeten worden.


Reanne van Kleef sprak met SP-raadslid Ries van Walraven over de zorgen die de partij heeft over de kunstgraskorrels.

Leiden Sport


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×