(Foto's: Emile van Aelst / Leidse Glibber).

Gemeenteraad krijgt 822 handtekeningen tegen bouwplan bij Lorentzschool

Actiecomité Oostprofessorenwijk overhandigde woensdagmiddag een stapel van 822 handtekeningen aan de gemeenteraad. Daarmee vragen ze de gemeente om de bouwplannen rondom de Lorentzschool nog eens goed tegen het licht te houden. Vanavond zullen ze de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling een alternatief bouwplan aanbieden.

Het actiecomité, dat bestaat uit omwonenden en ouders, maakt zich vooral zorgen om het aantal woningen dat nu naast de school staat ingepland en de veiligheid. In het oorspronkelijke plan dat tien jaar geleden werd opgesteld zouden er nog 39 woningen worden gebouwd. Inmiddels zijn er plannen voor 69 kleinere woning.

Reanne van Kleef sprak met actiecomitélid Edward Pietersz over de reden van de manifestatie.

“Het bouwvolume neemt daardoor niet toe, maar wel het aantal mensen en daarmee ook het aantal auto’s”, legt actiecomitélid Edward Pietersz uit. “Het verkeer is hier bij de school al heel druk en ik zie niet hoe dat goed moet gaan met zoveel extra huishoudens. Vandaag is er zelfs al weer een ongeluk gebeurd.”

Een ander punt van aandacht is de bouwplaats die wordt ingericht op het schoolplein van de Lorentzschool. Tijdens de twee jaar durende werkzaamheden wordt een groot deel van het schoolplein afgezet. Behalve dat de kinderen dan maar een klein stuk overhouden om buiten te spelen, is ook hier veiligheid een belangrijk aandachtspunt. Eind augustus organiseerde de school zelf al een actie om aandacht te vragen voor de situatie.

Met een toeters en bellen liep het Actiecomité Oostprofessorenwijk woensdag met een ‘feestelijke optocht’ van De Burcht naar het stadhuis. Daar stond een aantal raadsleden klaar om het comité te ontvangen. D66-raadslid Fleur Spijker nam namens de gemeenteraad de 822 handtekeningen in ontvangst. “We gaan hier goed naar kijken”, zegt Spijker over de enorme stapel handtekeningen. “Het is heel belangrijk dat er goed geluisterd wordt naar de burger.”

D66-raadslid Fleur Spijker nam namens de gemeenteraad de 822 handtekeningen in ontvangst.

Ook wethouder Paul Laudy van Bouw en Openbare Ruimte was gevraagd bij de overhandiging aanwezig te zijn. “Deze betrokken bewoners en ouders maken zich zorgen om de bouwplannen rondom de Lorentzschool en het is altijd goed om ons dat te laten weten. dat houdt ons extra scherp om te zorgen dat het op een veilige manier gebeurt.” Daarover is de wethouder dan ook al met de school, bouwbedrijf Niersman en andere betrokkenen in gesprek.

“De definitieve bouwaanvraag moet nog worden ingediend. Als dat binnen is gaan we het goed bekijken Het aspect van veiligheid is daarbij heel belangrijk. Maar we zitten nu al met de school, de ouders, de omwonenden en de bouwer aan tafel om te kijken hoe dat allemaal zo zorgvuldig mogelijk kan.”

Wethouder Paul Laudy legt uit in welke fase het project verkeert. Ook ontving hij nog een ‘cadeau’ van het actiecomité. Een prent van zichzelf met daaronder de tekst ‘Laudy wil indikken’.

Lorentzschool zelf afwezig

De Lorentzschool was zelf niet aanwezig bij de manifestatie. Directeur Henk Lardée is momenteel nog in goed overleg met de gemeente, bouwbedrijf Niersman en andere betrokken partijen en zag daarom geen reden om deel te nemen. “We zijn nog steeds goed in gesprek over de bouwplannen. Er hebben al meerdere gesprekken plaatsgevonden met de wethouders Laudy en Dirkse, het bouwbedrijf en andere partijen zoals de wijkvereniging. We hebben afgesproken om niet naar de pers te gaan zolang we met elkaar om tafel zitten.”

Over één ding is iedereen het eens: veiligheid en leefbaarheid staan voorop. “Veiligheid is voor alle betrokkenen heel belangrijk”, vertelt Lardée. “Voor de school, de kinderen, de gemeente en het bouwbedrijf.” Naast veiligheid komen ook de indeling van de bouwplaats, de speelsituatie voor de kinderen en het verkeersplan in de overleggen aan bod. “Wij willen dat het niet alleen bij scenario’s blijft, maar dat er gedegen onderzoek wordt gedaan. Natuurlijk is er hier en daar wel wat discussie, maar tot nu toe verlopen de gesprekken goed en zitten we op goede voet met elkaar om tafel.”

De directeur heeft wel begrip voor het burgerinitiatief van het actiecomité. “Het is goed dat zo’n initiatief mogelijk is in Leiden en het is hun goed recht om daar iets mee te doen. Zelf ken ik de inhoud van het alternatieve bouwplan nog niet. Ik kan pas zeggen wat ik daarvan vind als ik de plannen heb gezien.” De 822 handtekeningen werden overigens rondom de school verzameld en niet op het schoolplein zelf.

Leiden Politiek lorentzschool


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×