Het Terweepark is een van de twee plekken die de komende maanden opnieuw worden onderzocht als meest geschikte locatie voor een nieuw busstation.

Hele stad mag meedenken over beste plek busstation

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Leidse gemeenteraad een voorstel gestuurd voor een participatieproces over de locatie van het busstation bij Leiden Centraal. Na die stadsbrede discussie volgt eind dit jaar een voorstel met twee varianten. De gemeenteraad heeft vervolgens het laatste woord. Het participatietraject wordt begeleid door onafhankelijke procesbegeleiders.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Paul Laudy over het komende proces om tot een gedragen locatiekeuze te komen voor het nieuwe busstation bij Leiden Centraal.

Een maand geleden besloot het college geen voorkeur voor één locatie uit te spreken. Aanleiding hiervoor was de stroom van kritiek van belanghebbenden waaronder omwonenden de provincie Zuid-Holland op het voornemen van de gemeente om een nieuwe busterminal te bouwen op de zogenaamde Terweelocatie achter het station. Ook binnen de Leidse gemeenteraad viel daardoor steeds meer draagvlak weg voor de omklap van het busstation.

“Het college wil nu in een open en stadsbreed participatieproces de mogelijkheden voor de locatie van het busstation aan beide zijden van het station Leiden Centraal – centrumzijde en Bio Science Park-zijde – gelijkwaardig uitwerken,” licht Laudy het proces van de komenden maanden toe. “Ook de aan- en afrijdroutes van de bussen worden hierin meegenomen. Op deze manier kan de gemeenteraad in een later stadium een goed onderbouwde afweging maken, waarbij de verschillende belangen zoveel mogelijk gediend zijn.”

Laudy omschrijft het stationsgebied als een potentiële toplocatie voor wonen, werken, verblijven en verplaatsen. “De kansen voor economische ontwikkeling willen we de komende jaren verzilveren. Omdat het stationsgebied van groot belang is voor heel Leiden, vind ik het belangrijk dat ook de locatie van het nieuwe busstation kan rekenen op brede steun. Het participatievoorstel dat er nu ligt, voldoet aan de Leidse eisen: transparant, voor iedereen toegankelijk en vanuit een gelijkwaardige positie van de deelnemers. Ik hoop op een proces waarbij iedereen die dat wil van de gelegenheid gebruik maakt om een bijdrage zal leveren.”

Advertentie

Leiden Politiek busstation


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×